Datakilder

Web of Science | SCOPUS | Google Scholar | Microsoft Academic Search

Andre bibliografier: PubMed | IEEE | Engineering Village (COMPENDEX) | ResearchGate | Patentdatabaser | Computer Science

Danske Universiteter:
VBN (Aalborg) | Aarhus | SDU | DTU | KU | RUC | CBS |
IT Universitetet | Forskningsdatabasen | Rigshospitalet
Alle PURE-baser

Høst af rådata fra websider | CORDIS | ERC

Journal Citation Reports | SCImago Journal Rank | Google Scholar Metrics

Highly Cited (WoS)

Bearbejdning af rådata

Enkelte elementer i post

Præsentation af bibliometriske datasæt

Perl

Lazarus Free Pascal

Andre tips
Google tips | Gephi - visualization and exploration software for all kinds of graphs and networks

Læs mere
h indeks
Impact Factors | Eigenfactor
Altmetrics
BFI | Bibliometriske Services

Lærebøger | Review-artikler | Rapporter | PowerPoint-slides | Blogs | YouTube | Visibility

EXCEL: Læs og lær

Filarkiv
Nyttige programmer, datafiler m.m. på denne wiki | Seneste ændringer | Alle sider | Designmanual | todo

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License