Aarhus Universitet

Søg publikationer

Forsknings­publikationer

F.eks. udtræk af alle 2013-2014-publikationer - lidt mere end 26.000 poster - 53 sider med 500 poster i hver, page=0 > page=52

http://pure.au.dk/portal/da/organisations/null(fa9d17d6-3d7c-43bf-93f7-a18c40cf0778)/publications.html?organisationName=&publicationYearsFrom=2013&publicationYearsTo=2014&pageSize=500&page=0

Oversigt over institutterne, Grundforskningscentre, Nationale centre, Andre større forskningscentre | Priser og bevillinger

Oprens publikations-poster fra HTML_kildekode

Søg personer:

http://pure.au.dk/portal/da/organisations/8000/persons.html (kun nuværende ansatte ?)
Alle personer: http://pure.au.dk/portal/da/organisations/null(fa9d17d6-3d7c-43bf-93f7-a18c40cf0778)/persons.html?organisationName=Aarhus%2520Universitet&organisations=40165970&query=&pageSize=500&page=0 - 30-40 sider a 500 poster

Publikationstyper

http://medarbejdere.au.dk/pure/arkiv/definition/ - Aarhus Universitets definitioner på PURE-publikationstyper

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License