Den bibliometriske Forskningsindikator

Forsknings- og Innovationsstyrelsens materiale

Generelt om BFI
Spørgsmål og svar om den bibliometriske forskningsindikator
Autoritetslister for serier og forlag

BFI's regler:
Point i BFI - Hvor mange point giver publikationer? | Fraktionering - samarbejdspublikationer i BFI | Publikationsformer der udløser point i BFI

Hvor mange BFI-point optjenes af danske universiteter (og fra hvor mange publikationer): Indikatorstatistik 2009-2013

2013-tal for alle danske universiteters publikationer:
https://bfi.fi.dk/Publication/NationalAnalysis?viewType=AllPublications
Download filen: Bevaringsfil2013, udpakkes til 3 separate datasæt:

  • Forfattere
  • Universiteter
  • Publikationer

Filen hentes lettere her: https://bfi.fi.dk/AnnualReport

Kritik af BFI

http://faggruppe68.pbworks.com/w/page/6015708/FrontPage

http://faggruppe68.pbworks.com/f/Auken-Emmeche-DBF-Kritik2010.pdf
- også publiceret i Kritik. - Årg. 43, nr. 197 (2010). - S. 2-12 (men ikke frit tilgængelig)
og: http://faggruppe68.pbworks.com/w/page/31382313/Indikatorkritik-og-Goodhart%27s-lov

Når der går administratitis i forskningsevalueringen, videnskab.dk

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License