Bibliometry Toolbox redigering

Åbn filen project1.lpi, vælg

Lazarus.jpg

Tilføj nye eller redigere eksisterende programmer

View > Source Editor, al redigering foregår i unit1
Nye programmer tilføjes først som en knap, klik på knappen, så dannes der i Source code en ny rudimentær kildekode som kan redigeres eller blot erstattes af kildekode fra program udviklet andetsteds. Knappen får et nyt ButtonXX-nummer, som skal ændres gennem Object Inspector

Tilføj nye knapper

View > Toggle Object Inspector og Toggle

Ændre tekst eller baggrundsfarve

View > Object Inspector. Alle selvstændige del-programmer har et ButtonXX-TButton-nummer, alle overskrifter på programfladen har et StaticText:TStaticText-nummer og selve fladen hedder Form1:TForm1.
I Object Inspector retter man teksten eller farve på baggrund eller tekst i selv formularen og trykker CR, så er rettelsen gemt.
I Bibliometry Toolbox bruges Calibri, almindelig, 10 point skrift i "hoveder".
Versionsdato i Bibliometry Toolbox ligger i StaticText9

Gem en ny version af Bibliometry Toolbox

Følgende filer skal være tilstede i en backup til umiddelbar genbrug:Bibliometry_Toolbox_backup.jpg
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License