Bibliometry Toolbox: Medline To Tab

Fulde forfatternavne sammenholdt med adresser

I PubMed poster fra og med 2014 er alle medforfatteres adresser opregnet som:

FAU - Efternavn, Fulde fornavn(e)
AU - Efternavn, Initialer
AD - Publiceringsadresse

Hvis du har hentet posterne hjem i MEDLINE-format, kan de mest betydningsfulde datafelter udtrækkes med Bibliometry Toolbox > MEDLINE to TAB, programmet udtrækker følgende datafelter og genererer et tabelhoved:

 • PMID: Unikke PubMed-ID, kan gensøges i SCOPUS og WoS (og PubMed)
 • DP: Date of Publication - kan indeholde både publiceringsdato for e- og p-udgave, f.eks.: 2015 Mar; 20141017
 • AU: Fulde forfatternavn (hvis det findes i posten: datafelt: FAU)
 • TI: Artiklens titel - oversat til amerikansk engelsk, hvis artikel er på andet sprog (originale titel i datafeltet TT)
 • DE: MeSH-indekstermer for artiklen
 • DT: Dokumenttype
 • Source: Tidsskriftets titel, bind, hæfte, sidetal og/eller artikelnummer: JT VI[IP]: PG
 • ISSN: alle ISSN nævnt i posten
 • AID: artiklens DOI
 • AD: Samler alle forfatternavne og alle "affiliations" i posten. Format: First author (full name) ¤¤¤ Affiliation 1 === Affiliation 2 (if present) /// Second author (full name) ¤¤¤ Affiliation 1 === Affiliation 2 etc.
 • AB: Artiklens abstract i een samlet blok uden linieskift
 • TT: Artiklens titel på originalsproget (hvis ikke engelsk-amerikansk)

Hvis programmet kun vil udskrive "hovedet" med de de udtrukne datafelters navne:
PMID | DP | AU | TI | DE | PT | Source | ISSN | AID | AD
skyldes det oftest, at MEDLINE-formatets feltkoder er beskadiget under redigering, specielt hvis man har erstattet dobbelt-blanktegn med enkelt-blanktegn. Alle feltkoder skal være på ialt 6 tegn

Flere og mere udførlige definitioner

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License