Bibliometry Toolbox PURE Persons Split

Hvis programmet crasher, skyldes det som regel, at der er "løse" tags et sted i teksten inden første "rigtige" post, kan findes med følgende regex:

^UU: |^AU: |^EM: |^JB: |^IN: |^FM:

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License