Bibliometry Toolbox: Words Markup

PERL-program generatoren "Words Markup" kan markere alle linier i en tekstfil der indeholder forskellige tegnfølger: et eller flere ord, navne, tal m.m.

Input til programmet er en liste over søgte tegnfølger adskilt af linieskift, det genererer programkode af typen:

$line =~ s/(.*?)abc(.*?)$/#$1abc$2/ig;

Dvs. enhver tegnfølge kan søges, i praksis er der heller ingen begrænsning på hvor mange tegnfølger man kan inkludere. Hvis tegnfølgen indeholder en regex, skal denne være indlejret i konkret søgbar tekst, f.eks. xxxxxxxxxxxxxxxx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed eu tincidunt felis, viverra auctor massa. 
Quisque erat mi, rutrum ac urna eu, imperdiet posuere enim.
Nullam eu facilisis elit
#Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed eu tincidunt felis, viverra auctor massa. 
Quisque erat mi, rutrum ac urna eu, imperdiet posuere enim.
#Nullam eu facilisis elit

Hvis du efterfølgende vil fjerne de linier i teksten, der ikke er markeret, kan det gøres med følgende regex:

^[^#].*?$\r\n

Betydning: find alle linier der ikke starter med #, vælg resten af linien + efterfølgende linieskift - erstat med "ingenting"

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License