Citationsdata - alm.

Optælling af citationer - metode og evt. problemer

Google Scholar: Citationer tælles fra mange forskellige kilder: indekserede tidsskrifter, hele bøger, kapitler i bøger, rapporter, working papers, arXiv- og andre repositories, dokumenter uploadet på universiteters- og forskningsinstitutioners hjemmesider. Google Scholar vil ikke oplyse hvilke tidsskrifter, forlagsudgivelser eller andres data man benytter, hvor langt tilbage i tid og hvor stor en andel af det muligt indekserbare materiale man rent faktisk inkluderer i basen.
Hvis en publikation udgives i flere omgange eller i flere versioner, vil GS normalt samle alle citationer under den nyeste og mest fuldstændige version.
Men det betyder også, at citationer til kapitler i bøger undertiden tælles sammen med citationer af hele bogen, så en redaktør af bogen får point for artikler, man ikke er medforfatter til.

SCOPUS: Dækker godt 30.000 tidsskrifter og konferenceserier. Man forsøger at tilordne alle publikationer til enkeltforfattere, så man - i princippet - kan finde "alt" gennem et AuthorID, men vær opmærksom på sammensatte navne, navne med specielle europæiske bogstaver, mange forskere optræder under forskellige navnevarianter, hver med sit specielle AU-ID.

Citationstal i SCOPUS-webgrænsefladen (og dermed også h-indeks og totale antal citationer tilordnet den enkelte forsker under dennes AuthorID) omfatter kun citationer til artikler i indekserede tidsskrifter og konferenceserier. Citationer til ikke-indekserede tidsskrifter (og andre publikationskanaler) kan optælles manuelt fra SCOPUS-postens datafelt: Cited references. Her har SCOPUS samlet alle den indekserede artikels citerede referencer og beriget dem med manglende data, så de fremstår så fuldstændige som muligt: alle forfatternavne, fuld artikeltitel, opløst tidsskriftforkortelse m.m.
Med hver enkelt citeret reference udsorteret (og med et "håndtag" tilbage til den citerence artikel i form af dens SCOPUS EID-nummer), er det muligt at optælle antal gange publikationen er citeret i de 30.000 SCOPUS-indekserede kilder, uanset om den er udgivet i et indekseret tidsskrift eller ej. Hvis den er, bør citationstallet være identisk med SCOPUS-grænsefladens tal, men kan væree smule større, fordi den manuelle metode også fanger tydelige fejlcitationer.

Web of Science: Dækker godt 12.000 tidsskrifter og mange større konferenceserier. Man kan ikke med nogen stor sikkerhed identificere den enkelte forsker, men mindre navnet er unikt (på verdensplan)
Da WoS i alm. dækker færre tidsskrifter, og specielt færre tidsskrifter indenfor tværfaglige områder, og færre ikke-US-amerikanske tidsskrifter end SCOPUS vil citationstallet herfra alt andet lige være lavere end i SCOPUS. Men fordi WoS altid har prioriteret dækning af de tidsskrifter, der udgiver de (efterfølgende) mest citerede artikler (på verdensplan, ikke bare i WoS-indekserede tidsskrifter), betragtes selve det at have publiceret i et WoS-indekseret tidsskrift/konferenceserie som et særligt kvalitetsstempel.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License