Compendex - Engineering Village

Søgning: kontrollerede emneord

Hent poster

Vis 100 poster ad gangen, marker og opsaml op til 500 poster. Download svarsættet, slet de markerede poster og marker yderligere (op til) 500 poster. Vær opmærksom på, at delfelternes placering kan variere mellem de enkelte datasæt, de bør derfor importeres i en fælles base manuelt sæt for sæt - hver med sin overskrift for delfelterne.

Oprens datasæt

Forsker / adressse:
Eksporter "Accession number" + Author

Eksporter "Accession number" + "Author Affiliation", hver forsker er knyttet til en eller flere institutioner, f.eks.:

Institution TAB Navn_(1, 4)

(.*?)\t(.*?)_\((\d), (\d)\)$

erstat med:

\1\t\2_(\3)
\1\t\2_(\4)

Institution TAB Navn_(1, 2, 4)

(.*?)\t(.*?)_\((\d), (\d), (\d)\)$

\1\t\2_(\3)
\1\t\2_(\4)
\1\t\2_(\5)
insert the code here
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License