ERC

Bevilgede ERC-grants

ERC Grants 2007-2018 (data downloaded 11. januar 2019)

ERC Panels detaljeret (WORD format)

ERC Panels Humanities | | ERC Panels Life Sciences | ERC Panels Physical Sciences and Engineering

ERC Panels detaljeret (pdf-format)

ERC Keywords
ERC Funded Projects

Høst poster som kildekode, fjern alle linieskift og tabulatortegn og udtræk derefter alle brugbare dataelementer med Perl-programmet: ERC.pl. Det er yderligere nødvendigt manuelt at "find" lineskift-tegnet: \p{Zl} "erstat med" mellemrum.
Til slut konverteres den X00-X15-taggede fil til tab-format med Bibliometry Toolbox > X15_split Fjern øverste linie (tabelhoved: X00-X15) inden import i database eller regneark.

https://erc.europa.eu/sites/default/files/publication/files/ERC_Science_behind_the_projects_FP7-2007-2013.pdf - God oversigt over typer af forskning støttet indenfor enkelte panels

pdf-oversigter over succesfulde ansøgninger

https://erc.europa.eu/featured-content
ERC Starting Grants
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_stg_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_stg_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_stg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2012_stg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2011_stg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2010_stg_results_all_domains_0.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2009_stg_results.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2007_stg_results_all_domains.pdf

- og for enkelte grupper af "panels":
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_stg_results_pe.pdf

ERC Consolidator Grants
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_cog_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_cog_results_all_domains.pdf

ERC Advanced Grants
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_adg_results_all_domains.pdf - not yet
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_adg_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_adg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_adg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2012_adg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2011_adg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2010_adg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2009_adg_results_all_domains.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2008_adg_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/selection_panel/advanced_grant_2008.pdf

ERC Proof of Concept
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_PoC_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_PoC_second_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_PoC_third_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_poc_2015_first_results.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_poc_2015_second_results.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_poc_2015_third_results.pdf

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License