Excel alm. formattering

Frys overskrifter eller kolonner

Med Hjem > Ny gruppe > Frys ruder kan man fastfryse øverste række, skal man bruge flere rækker til "hovedet" eller ønsker man at fastfryse en eller flere kolonner, bruges istedet Vis > Vindue > Frys ruder: her markeres første linie under det påtænkte hoved eller første kolonne efter ønskede, faste venstrekolonne(r).

Data fra foregående felt flyder ind i nabokolonnen

Hvis datafelter er tomme i rådatasættet, skal de udfyldes med enten et blanktegn eller 0 for at undgå, at EXCEL udfylder tomrummet (i EXCEL-arket, ikke datasættet) med det/de foregående cellers indhold. Gøres lettest i oprindelige datafil med en find/erstat:

\t\t » \t blank\t

Hvis automatisk tilpasning af kollonnebredde vha klik på højre kolonne-kant giver for bred kolonne, kan man undgå "text overflow" ved at indsætte et blanktegn i nabocellen: for hele nabokolonnen gøres det således:
1. Vælg nabokolonnen
2. Gå til (F5) Speciel > Tomme Celler, nu er alle tomme celler i kolonnen valgt.
3. Tryk "SPACE" en enkelt gang, derefter CTRL+ENTER for at udfylde alle valgte (=tomme) celler med dette blanktegn, med TAB eller ENTER alene kan du gennemløbe de tomme celler en for en.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License