Excel - den færdige oversigt

Excel konverterer lange talfølger

I alle talfølger med mere end 15 cifre erstattes de 16+ cifre med 0'er, det rammer især Google Scholar URL-ID's, husk derfor at konvertere disse til links - der behandles som tekst: https://scholar.google.dk/scholar?cites=..

Overskrifter til bibliometriske profiler

Year | Times cited Google Scholar | Times cited SCOPUS | Times cited Web of Science | Source | Title | Authors | PubType | WoS_UT | Scopus_EID | GS_URL - engelsk TAB-separeret overskrift til genbrug

År | Citationer Google Scholar | Citationer Scopus | Citationer Web of Science | Tidsskrift/Konference | Titel | Forfattere | Kategori | Publikationstype | WoS UT | Scopus EID | Google Scholar link - dansk do.

Håndtering af tomme datafelter

Tomme datafelter vil blive "overskrevet" af venstre-nabocellens indhold, hvis indholdet her fylder mere end nabocellens bredde på skærmen. Undgås ved før eksport fra FileMaker at finde tomme celler og erstate dem med (f.eks.) ..

Dansk/engelsk terminologi vedr. Publikationstyper og - kategorier

Hvis poster fra VBN-basen skal præsenteres på engelsk, bør publikationstype og -kategori også være på engelsk, hvis rådata er fra den danske VBN, kan de erstattes med tilsvarende engelske vha. denne PT_da_en - FileMaker base

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License