Excel: flet indhold fra flere ark

Hvis en EXCEL "workbook" rummer mere end et enkelt "Sheet" og du har brug for at samle udvalgte data (kolonner) fra forskellige "sheets", kan det gøres på følgende måde.

Alle rækker skal forsynes med et løbenummer, der angiver deres oprindelige placering i regnearket, for at sikre, at data fra de andre "sheets" følges ad i den sammenhæng, de oprindelig er eksporteret i. Indsæt en ny, tom første kolonne i hvert "sheet", som straks skal udfyldes med løbenumre. Hvis det enkelte "sheet" indeholder 256 kolonner, er det nødvendigt først at slette en af dem - eller nummerer de eksporterede ark vha. Bibliometry Toolbox > Number lines.

Alle "sheets" eksporteres som alm csv-format tekstfiler og flettes efterfølgende på basis af de enkelte rækkers løbenumre.

Løbenummeret for rækkerne fra de enkelte eksporterede ark skal opdeles i numre for ark 0, for ark 1 osv.

^(\d{1,})\| erstattes af \1_0 for første arks data, med \1_1 for næste arks data, med \1_2 for andet arks data osv.

De enkelte arks indhold klippe/klistres (eller kopieres med DOS: copy filnavn*.txt filer_samlet.txt) sammen til en enkelt fil, med formatet:

1_0<TAB>public …
1_1<TAB>publis ….
1_2<TAB>previo ….
10_0<TAB>2013|T….
10_1<TAB>||| ….
10_2<TAB>||| ….

For at kunne flette linierne sammen fjernes ark-nummer sorteringsnøglen: regex ^(\d*?)_.*?\t — erstat med: \1\t

1<TAB>public
1<TAB>publis
1<TAB>previo
10<TAB>2013|T
10<TAB>|||
10<TAB>|||

og linierne flettes med programmet Bibliometry Toolbox > Merge by label:

1<TAB>public
<TAB>publis
<TAB>previo
10 2013|T
<TAB>|||
<TAB>|||

hvor en afsluttende find: \n\t erstat med \t og en find: | erstat med \t giver det ønskede resultat.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License