Frys beregnet resultat som tekst/tal

Et felt hvis indhold er resultat af beregning gennem formel kan fryses til værdi alene:
Marker felterne der skal fryses, kopier og Sæt ind > Værdier. Man kan fortryde umiddelbart efter med CTRL-Z.
http://office.microsoft.com/en-001/excel-help/replace-a-formula-with-its-result-HP010066258.aspx

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License