Excel How-to

Alm. tips

ASAP Utilities - free Home&Student edition - et effektivt værktøj til oprensning af data i EXCEL-ark

  • Range > 1: Find and/or replace in all sheets … Kan bl.a. fjerne TAB og linieskift indeni den enkelte celle: {tab}, {lf}, {cr} + erstat med "mellemrum"
  • Sheets > 9: Export worksheets as separate files
  • Sheets > 10: Remove all empty workheets
  • Udtræk af hyperlinks fra celler: Marker søjlen med aktive links > ASAP > Web > Extract hyperlinks > Place the hyperlink in …

http://smallpdf.com/ Konverter pdf-tabeller til EXCEL

Udskrift

Sidelayout > Arkindstillinger > Gitterlinier > Udskriv Gitterlinier

Fjerne linieskift, tabs i celler
Frys beregnet resultat som tal/tekst
Overskrifter v.h.a. Betinget formattering
Tegnsætproblemer - foreløbig: æ, ø og å
Beregn en persons alder
Flette data fra flere ark i samme EXCEL-base

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License