Excel Hyperlinks

Formattering af rådata

Hvis man vil lægge aktive links ind i EXCEL-celler i forbindelse med import af datasæt, skal de kommende links formatteres med syntaksen:

=HYPERLINK(link_location; [friendly_name])

Hvis de to elementer: link_location; [friendly_name] indeholder skilletegn, skal strengen omsluttes af "".

Links til betalingsbaser kræver login eller at man tilgår linket fra licenshavers IP-adresser, her vil første forsøg resultere i krav om login, herefter vil linkene virke normalt.

F.eks.:

Corti, R., Flammer, A.J., Hollenberg, N.K., Luscher, T.F.
Cocoa and cardiovascular health
(2009) Circulation, 119 (10), pp. 1433-1441. Cited 93 times.

I PubMed - søgning på PMID:

=HYPERLINK("http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=19289648";19289648)

I SCOPUS - søgning på EID:

=HYPERLINK("http://www-scopus-com.zorac.aub.aau.dk/record/display.url?eid=2-s2.0-64549100788&origin=resultslist";"2-s2.0-64549100788")

I VBN - søgning på uuid for enten personer eller publikationer:

Indsæt følgende omkring uuid [her (.*?)]:

=HYPERLINK\("http://vbn\.aau\.dk/da/searchall\.html\?searchall= (.*?)$

=HYPERLINK("http://vbn.aau.dk/da/searchall.html?searchall=\1";"VBN-link")

- eller:
=HYPERLINK("http://vbn.aau.dk/da/persons/pp(bce17fcc-f718-4b64-869f-b02c2528e98b)/publications.html";"VBN_link")


Hvis den enkelte post slutter med TAB PMID TAB EID kan numrene gøres klikbare med følgende find/erstat:

\t(\d*?)\t2-s2.0-(.*?)$

\t=HYPERLINK("http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=\1";\1)\t=HYPERLINK("http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-\2&partnerID=8YFLogxK";"\2")

Hvis du kun vil lægge et link ind omkring sidste datafelt:

\t([^\t]+)$ — erstat med: =HYPERLINK("\1"; "Klikbar tekst")

Med VBA

Åbn VBA-editor i EXCEL: Alt-F11 > Insert > New Module.

Kopier følgende ind i modulviduet:

Public Sub Convert_To_Hyperlinks()
Dim Cell As Range
For Each Cell In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
If Cell <> "" Then
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Cell, Cell.Value
End If
Next
End Sub

Marker den tekstblok / de søjler / rækker der indeholder http:… og kør makroen fra VBA-module menuen.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License