Excel: Tegnsætproblemer

Hvis æ, ø og å er blevet til "hieroglyffer" i regnearket, skyldes det, at du har importeret tekst i UTF-8 format som Windows 1252 (Vesteuropæisk), de kan de rettes tilbage til rigtige tegnværdi med denne macro:

Sub Makro1()
  Cells.Replace What:="Æ", Replacement:="Æ", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="Ø", Replacement:="Ø", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="Ã…", Replacement:="Å", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="æ", Replacement:="æ", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="ø", Replacement:="ø", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="Ã¥", Replacement:="å", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="Ö", Replacement:="Ö", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="ö", Replacement:="ö", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="ü", Replacement:="ü", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Cells.Replace What:="ä", Replacement:="ä", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  End Sub

Eller en anden - nogle tegn konverteres ikke rigtigt

Sub utf8()
'
' utf8 Makro
' Convert UTF-8 characters to Excel format
'
' key combination: Strg+w
'

' a acute big
  Cells.Replace What:="Á", Replacement:="Á", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a acute small
  Cells.Replace What:="á", Replacement:="á", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a brevis small
  Cells.Replace What:="ă", Replacement:=ChrW(259), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a cedilla big
  Cells.Replace What:="Ä„", Replacement:=ChrW(260), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a cedilla small
  Cells.Replace What:="Ä…", Replacement:=ChrW(261), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a circumflex big
  Cells.Replace What:="Â", Replacement:="Â", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a circumflex small
  Cells.Replace What:="â", Replacement:="â", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a grave small
  Cells.Replace What:="Ã ", Replacement:="à", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a macron big
  Cells.Replace What:="Ä€", Replacement:=ChrW(256), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a macron small
  Cells.Replace What:="ā", Replacement:=ChrW(257), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a ring big
  Cells.Replace What:="Ã…", Replacement:="Å", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a ring small
  Cells.Replace What:="Ã¥", Replacement:="å", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a tilde small
  Cells.Replace What:="ã", Replacement:="ã", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a umlaut big
  Cells.Replace What:="Ä", Replacement:="Ä", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' a umlaut small
  Cells.Replace What:="ä", Replacement:="ä", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' ae ligature small
  Cells.Replace What:="æ", Replacement:="æ", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' ae ligature big
  Cells.Replace What:="Æ", Replacement:="Æ", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' c acute big
  Cells.Replace What:="Ć", Replacement:=ChrW(262), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' c acute small
  Cells.Replace What:="ć", Replacement:=ChrW(263), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' c caron big
  Cells.Replace What:="Č", Replacement:=ChrW(268), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' c caron small
  Cells.Replace What:="č", Replacement:=ChrW(269), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' c cedilla big
  Cells.Replace What:="Ç", Replacement:="Ç", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' c cedilla small
  Cells.Replace What:="ç", Replacement:="ç", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' d dash big
  Cells.Replace What:="Đ", Replacement:=ChrW(272), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' d dash small
  Cells.Replace What:="Ä‘", Replacement:=ChrW(273), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' dh small small
  Cells.Replace What:="ð", Replacement:="ð", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e acute big
  Cells.Replace What:="É", Replacement:="É", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e acute small
  Cells.Replace What:="é", Replacement:="é", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e caron small
  Cells.Replace What:="Ä›", Replacement:=ChrW(283), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e cedilla small
  Cells.Replace What:="Ä™", Replacement:=ChrW(281), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e circumflex small
  Cells.Replace What:="ê", Replacement:="ê", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e grave big
  Cells.Replace What:="È", Replacement:="È", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e grave small
  Cells.Replace What:="è", Replacement:="è", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e macron big
  Cells.Replace What:="Ä’", Replacement:=ChrW(274), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e macron small
  Cells.Replace What:="Ä“", Replacement:=ChrW(275), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e point small
  Cells.Replace What:="Ä—", Replacement:=ChrW(279), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e turned big
  Cells.Replace What:="Ə", Replacement:=ChrW(399), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e turned small
  Cells.Replace What:="É™", Replacement:=ChrW(601), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
  Cells.Replace What:="ǝ", Replacement:=ChrW(601), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' e umlaut small
  Cells.Replace What:="ë", Replacement:="ë", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' g brevis small
  Cells.Replace What:="ÄŸ", Replacement:=ChrW(287), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' g point big
  Cells.Replace What:="Ä ", Replacement:=ChrW(288), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' g point small
  Cells.Replace What:="Ä¡", Replacement:=ChrW(289), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' h macron big
  Cells.Replace What:="Ħ", Replacement:=ChrW(294), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' h macron small
  Cells.Replace What:="ħ", Replacement:=ChrW(295), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i acute big
  Cells.Replace What:="Í", Replacement:="Í", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i acute small
  Cells.Replace What:="Ã", Replacement:="í", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i brevis small
  Cells.Replace What:="Ä", Replacement:=ChrW(301), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i circumflex big
  Cells.Replace What:="ÃŽ", Replacement:="Î", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i circumflex small
  Cells.Replace What:="î", Replacement:="î", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i grave small
  Cells.Replace What:="ì", Replacement:="ì", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i macron big
  Cells.Replace What:="Ī", Replacement:=ChrW(298), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i macron small
  Cells.Replace What:="Ä«", Replacement:=ChrW(299), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i pointed big
  Cells.Replace What:="Ä°", Replacement:=ChrW(304), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i pointless small
  Cells.Replace What:="ı", Replacement:=ChrW(305), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' i umlaut small
  Cells.Replace What:="ï", Replacement:="ï", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' k cedilla big
  Cells.Replace What:="Ķ", Replacement:=ChrW(310), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' k cedilla small
  Cells.Replace What:="Ä·", Replacement:=ChrW(311), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' l cedilla small
  Cells.Replace What:="ļ", Replacement:=ChrW(316), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' l slash big
  Cells.Replace What:="Ł", Replacement:=ChrW(321), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' l slash small
  Cells.Replace What:="Å‚", Replacement:=ChrW(322), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' n acute small
  Cells.Replace What:="Å„", Replacement:=ChrW(324), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' n caron small
  Cells.Replace What:="ň", Replacement:=ChrW(328), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' n cedilla small
  Cells.Replace What:="ņ", Replacement:=ChrW(326), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' n tilde big
  Cells.Replace What:="Ñ", Replacement:="Ñ", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' n tilde small
  Cells.Replace What:="ñ", Replacement:="ñ", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o acute big
  Cells.Replace What:="Ó", Replacement:="Ó", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o acute small
  Cells.Replace What:="ó", Replacement:="ó", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o brevis big
  Cells.Replace What:="ÅŽ", Replacement:=ChrW(334), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o brevis small
  Cells.Replace What:="ŏ", Replacement:=ChrW(335), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o circumflex small
  Cells.Replace What:="ô", Replacement:="ô", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o double acute big
  Cells.Replace What:="Ö", Replacement:=ChrW(336), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o double acute small
  Cells.Replace What:="Å‘", Replacement:=ChrW(337), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o grave small
  Cells.Replace What:="ò", Replacement:="ò", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o macron big
  Cells.Replace What:="Ō", Replacement:=ChrW(332), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o macron small
  Cells.Replace What:="ō", Replacement:=ChrW(333), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o slash big
  Cells.Replace What:="Ø", Replacement:="Ø", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o slash small
  Cells.Replace What:="ø", Replacement:="ø", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o tilde small
  Cells.Replace What:="õ", Replacement:="õ", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' o umlaut small
  Cells.Replace What:="ö", Replacement:="ö", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' r caron big
  Cells.Replace What:="Ř", Replacement:=ChrW(344), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' r caron small
  Cells.Replace What:="Å™", Replacement:=ChrW(345), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' r cedilla small
  Cells.Replace What:="Å—", Replacement:=ChrW(343), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' s acute big
  Cells.Replace What:="Åš", Replacement:=ChrW(346), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' s acute small
  Cells.Replace What:="Å›", Replacement:=ChrW(347), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' s caron big
  Cells.Replace What:="Å ", Replacement:=ChrW(352), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' s caron small
  Cells.Replace What:="Å¡", Replacement:=ChrW(353), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' s cedilla big
  Cells.Replace What:="Åž", Replacement:=ChrW(350), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' s cedilla small
  Cells.Replace What:="ÅŸ", Replacement:=ChrW(351), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' sz ligature small
  Cells.Replace What:="ß", Replacement:="ß", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' t cedilla big
  Cells.Replace What:="Å¢", Replacement:=ChrW(354), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' t cedilla small
  Cells.Replace What:="Å£", Replacement:=ChrW(355), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' thorn big
  Cells.Replace What:="Þ", Replacement:="Þ", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u acute big
  Cells.Replace What:="Ú", Replacement:="Ú", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u acute small
  Cells.Replace What:="ú", Replacement:="ú", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u brevis big
  Cells.Replace What:="Ŭ", Replacement:=ChrW(364), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u brevis small
  Cells.Replace What:="Å", Replacement:=ChrW(365), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u cedilla small
  Cells.Replace What:="ų", Replacement:=ChrW(371), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u circumflex small
  Cells.Replace What:="û", Replacement:="û", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u double acute small
  Cells.Replace What:="ű", Replacement:=ChrW(369), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u grave small
  Cells.Replace What:="ù", Replacement:="ù", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u macron big
  Cells.Replace What:="Ū", Replacement:=ChrW(362), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u macron small
  Cells.Replace What:="Å«", Replacement:=ChrW(363), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u ring small
  Cells.Replace What:="ů", Replacement:=ChrW(367), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u umlaut big
  Cells.Replace What:="Ãœ", Replacement:="Ü", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' u umlaut small
  Cells.Replace What:="ü", Replacement:="ü", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' y acute small
  Cells.Replace What:="ý", Replacement:="ý", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' z acute small
  Cells.Replace What:="ź", Replacement:=ChrW(378), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' z caron big
  Cells.Replace What:="Ž", Replacement:=ChrW(381), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' z caron small
  Cells.Replace What:="ž", Replacement:=ChrW(382), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' z point big
  Cells.Replace What:="Å»", Replacement:=ChrW(379), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' z point small
  Cells.Replace What:="ż", Replacement:=ChrW(380), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' cedilla
  Cells.Replace What:="̨", Replacement:=ChrW(808), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' diaresis
  Cells.Replace What:="̈", Replacement:=ChrW(776), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' halfcircle, right open
  Cells.Replace What:="´", Replacement:=ChrW(703), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' macron
  Cells.Replace What:="Ì„", Replacement:=ChrW(772), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' macron below
  Cells.Replace What:="̱", Replacement:=ChrW(817), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True
' apostroph
  Cells.Replace What:="ʼ", Replacement:=ChrW(700), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=True

End Sub

- eller:

Sub RemoveSplChar()
Dim rCell As Range

  For Each rCell In ActiveSheet.Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues).Cells
    With rCell
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Á", "A")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "á", "a")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ð", "D")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ð", "D")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "É", "E")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "é", "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "í", "i")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Í", "I")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ó", "O")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ó", "o")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ú", "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ý", "Y")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ý", "y")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Þ", "Th")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "þ", "th")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Æ", "Ae")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "æ", "ae")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ø", "O")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ø", "o")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ö", "O")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ä", "A")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ä", "a")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ü", "ü")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "À", "A")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "à", "a")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "È", "è")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ì", "ì")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ò", "o")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ù", "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ç", "c")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ç", "C")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(350), "S")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(351), "s")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Â", "A")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "â", "a")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ê", "E")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ê", "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Î", "I")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "î", "i")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ô", "O")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ô", "o")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Û", "U")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "û", "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ñ", "N")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Õ", "O")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "õ", "o")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ã", "A")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ã", "a")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(256), "A")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(257), "a")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(260), "A")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(261), "a")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(258), "A")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(259), "a")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(264), "C")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(265), "c")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(268), "C")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(269), "c")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(262), "C")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(263), "c")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(270), "D")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(271), "d")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "É", "E")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "é", "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ë", "E")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ë", "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(280), "E")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(281), "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(274), "E")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(275), "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(278), "E")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(279), "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(282), "E")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(283), "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(284), "G")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(285), "g")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(286), "G")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(287), "g")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(292), "H")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(293), "h")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Í", "I")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "í", "i")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ï", "I")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ï", "i")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(302), "I")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(303), "i")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(298), "I")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(299), "i")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(308), "J")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(309), "j")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(310), "K")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(311), "k")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(313), "L")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(314), "l")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(315), "L")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(316), "l")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(319), "L")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(320), "l")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(321), "L")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(322), "l")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(323), "N")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(324), "n")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(325), "N")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(326), "n")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(327), "N")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(328), "n")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ö", "O")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ö", "o")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Õ", "O")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "õ", "o")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(340), "R")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(341), "r")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(342), "R")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(343), "r")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(344), "R")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(345), "r")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(346), "S")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(347), "s")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(348), "S")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(349), "s")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(350), "S")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(351), "s")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(352), "S")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(353), "s")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(354), "T")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(355), "t")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(356), "T")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(357), "t")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ú", "U")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ú", "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ü", "U")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ü", "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(362), "U")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(363), "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(370), "U")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(371), "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(366), "U")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(367), "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(368), "U")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(369), "u")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ÿ", "Y")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ÿ", "y")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ß", "ss")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "œ", "oe")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(377), "Z")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(378), "z")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(379), "Z")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(380), "z")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(381), "Z")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(382), "z")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "’", "'")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ChrW(1028), "e")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ", Ltd", " Ltd")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ", Inc", " Inc")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Ltd", "Ltd.")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Inc", "Inc.")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Inc.orporated", "Incorporated")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Pvt", "Pvt.")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "PvtLtd", "Pvt Ltd")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "PLtd", "P. Ltd.")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "CoPvt", "Co Pvt")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, " Co ", " Co. ")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "CoPvtLtd", "Co Pvt Ltd")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "Co Pvt Ltd", "Co. Pvt. Ltd.")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "..", ".")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ",", ", ")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, " .", ".")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, " ,", ",")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, ". ,", ".,")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, " ", " ")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "£", "Pounds Sterling")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "ƒ", "f")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "½", "1/2")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "¼", "1/4")
      .Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(.Value, "§", "Section")

    End With

  Next rCell

End Sub
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License