Excel Vba Color And Bold

Hvis du vil fremhæve bestemte navne eller ord i en eller flere EXCEL-søjler/rækker kan denne VBA-kode gøre det:

1. Excel > Alt-F11 for at åbne VBA

2. "Insert" —> "Module".

3. Du har nu et åbent, tomt kodevindue, kopier følgende tekstblok fra og med "sub" til og med "end sub" linierne

4. Man arbejder i hele aktuelle ark. Under SET VALUES kan du vælge, hvilke søjler/rækker teksten skal fremhæves i

5. Under myWords = Array("aba", "cat" etc.) - slet indhold i parentes og skriv de(t) ord, der ønskes fremhævet omgivet af "". Hvis siden er "frosset", skal selve regnearket blot gemmes, så virker denne funktion igen.

6. Vælg farve for fremhævet tekst: .Font.ColorIndex = , alm. værdier:
Sort: 1; Hvid (på farvet baggrund): 2; Rød: 3, Grøn: 4, Blå: 5; Gul: 6
Alle mulige farver: http://dmcritchie.mvps.org/excel/colors.htm

7. Vælg font-type: **.Font.FontStyle = **, alm. værdier: "Plain", "Bold", "Italic"

Sub ColorandBold()
   'USE-COLOR AND BOLD TEXT STRINGS WITHIN TEXT EXCEL VBA
   'BROUGHT TO YOU BY WWW.PROGRAMMINGLIBRARY.COM
   'CREATED BY MARK SLOBODA

   '************************* DEC VARS *******************************
  Dim myCell As Range
  Dim myRng As Range
  Dim FirstAddress As String
  Dim iCtr As Long
  Dim letCtr As Long
  Dim startrow As Long 'BEGINNING OF RANGE
  Dim endrow As Long ' END OF RANGE
  Dim startcolumn As Integer 'BEGINNING COLUMN
  Dim endcolumn As Integer 'END COLUMN

   '************************* SET VALUES*****************************
   'DUMMY VALUES - COULD BE PASSED
  startrow = 1
  endrow = 10000
  startcolumn = 1
  endcolumn = 200

   'SET UP RANGE YOU ARE COLORING AND BOLDING -YOU COULD MODIFY TO PASS VALUE TO
  Set myRng = Range(Cells(startrow, startcolumn), Cells(endrow, endcolumn))

   'SET UP ARRAY WITH WORDS YOU WANT TO COLOR AND BOLD - YOU COULD PUSH VALUES FROM A LISTBOX TO THIS ARRAY
  myWords = Array("dog", "cat", "hamster")

   'BEGIN MASTER LOOP---------------------------------------
  For iCtr = LBound(myWords) To UBound(myWords)
     'ERROR FOUND-BYPASS
    On Error Resume Next
    With myRng
      Set myCell = .Find(What:=myWords(iCtr), After:=.Cells(1), _
      LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, _
      SearchOrder:=xlByRows, _
      SearchDirection:=xlNext, _
      MatchCase:=False)
       'LOGIC CHECK
      If Not myCell Is Nothing Then
        FirstAddress = myCell.Address

        Do
          For letCtr = 1 To Len(myCell.Value)
            If StrComp(Mid(myCell.Value, letCtr, _
            Len(myWords(iCtr))), _
            myWords(iCtr), vbTextCompare) = 0 Then
              myCell.Characters(Start:=letCtr, _
              Length:=Len(myWords(iCtr))) _
              .Font.ColorIndex = 5
            End If

          Next letCtr

          For letCtr = 1 To Len(myCell.Value)
            If StrComp(Mid(myCell.Value, letCtr, _
            Len(myWords(iCtr))), _
            myWords(iCtr), vbTextCompare) = 0 Then
              myCell.Characters(Start:=letCtr, _
              Length:=Len(myWords(iCtr))) _
              .Font.FontStyle = "Plain"
            End If
          Next letCtr

           'GET NEXT ADDRESS
          Set myCell = .FindNext(myCell)

        Loop While Not myCell Is Nothing _
        And myCell.Address <> FirstAddress
      End If
    End With
  Next iCtr
End Sub
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License