FileMaker 12

Det mest effektive og lettest brugbare databaseprogram er uden sammenligning FileMaker 12 - Fuldt funktionel 30-dages demo

Ny FM12 database

FM12 kan generere en ny base ud fra både TAB, CSV-separerede tekstfiler og EXCEL-filer, lettest fra:
Quick Start Screen > Convert an existing file > Vælg filtype og dernæst om med eller uden hoved.
Hvis alle datafelter ved import ender i eet datafelt, har du valgt et forkert importformat > Slet de importerede poster: Records > Delete all records (fordi et importsæt fungerer som en pakke) og prøv igen med et andet import-filformat.

Søgefunktioner

Not empty (i.e., fields that have data) *
Empty =

Relationsopslag

Eksempel: opslag mod samme base: en base indeholdet antal forfattere til en artikel: hvis der er mere end 10 medforfattere, skal man kun regne med de 10 ved fraktionering af publikationspoint, derfor gentager man et antal-AU-datafeltet i basen, finder de (få) hits med mere end 10 og erstatter disse med 10.

Flette data fra forskellige FM12-baser

Ud fra et datafelt med samme indhold i hver base (nøgle) kan man trække data fra en eller flere baser over i en anden.
Som regel skal man først definere det nye datafelt: File > Manage > Database - eller CTRL-SHIFT-D.
Vælg faneblad Fields og indtast navn på nye datafelt, vælg evt. også Type: Text eller Number
Opslag i andre baser defineres gennem fanebladet Relationships

Beregningsfelter

Eksempel: Beregn en persons alder

Links

http://www.filemakerhacks.com/

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License