Nyttige programmer, datafiler m.m.

Der linkes til alle programmer, filer m.m. fra relevante sider. Denne side er det samlede arkiv for alt uploadet materiale.

Lazarus Free Pascal

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/Bibliometry_Toolbox_2015_10_16.zip - hele Bibliometry Toolbox-pakken med eksekverbar kode, kildekode m.m.

Testfiler til Bibliometry Toolbox

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/VBN_tagged_split_test.txt
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/Testfil_VBN-persons-split.txt
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/kaffe.txt Test af PubMed_to_TAB, programmet fjerner venstrestillede blanktegn, fletter fulde forfatternavne med adresser

Perl

Programmer der udtrækker vigtigste element i adressestrengen:

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/AD_AFF_1.pl : Alle danske universiteter og organisationer
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/AD_AFF_2.pl : Alle danske private firmaer
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/AD_AFF_3.pl : Alle danske hospitaler

Programmer der efterlader vigtigste elementer i adressestrengen:

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/Cleanup_aff.pl : Forenkler universitets- og institut-navne (ufærdigt)
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/uni_opret.pl : Forenkler universitets- og institut-navne (ufærdigt)

Programmer vedr. landenavne:

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/landenavne.pl : Erstatter komma efter landenavn med semikolon
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/landenavne2.pl : Udskiller landenavn, hvis det står umiddelbart sammen med foregående ord (SCOPUS-fejl)
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/landenavne_dubler.pl : Dublerer landenavn i slutning af linie

Udtræk af data fra VBN (AAU-PURE):

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/VBN.pl : Henter alle BIB-poster i VBN-basen, 500 ad gangen
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/VBN_ansatte_extract.pl : Henter alle person-poster i VBN-basen, i grupper med samme begyndelsesbogstav i efternavn
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/VBN_Institut_ansatte_extract.pl :: Henter alle person-poster i VBN-basen, institut for institut - usikkert om det også finder medarbejdere ved centre, fakultet ?

Oprensning af VBN-udtræk

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/VBN_all_fields.pl : Konverterer de meget lange tabelhoveder i VBN-Excel-format udtræk til sorterbare (og udvælgbare) tabelhoveder
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/VBN_oprens.pl : Konverterer kildekodens HTML-kodede tekst til en simpel tagged tekstfil - se mere her

Oprensning af Google Scholar-udtræk

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/GS_citations.pl

Tegnsætkonverteringsproblemer

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/norm1.pl : Konverterer europæiske specialtegn forkludret ved overgang fra UTF-8 til Windows 1252
http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/char_HTML.pl : konverterer HTML, decimal og hexadecimal-encodede tegn. - testfil: http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/HTML_encoding.txt

Udtræk af data fra Google Scholar:

http://bibliometri.wikidot.com/local--files/files/GS_extract.pl : Udtrækker følgende datafelter fra Google Scholar kildekode: TI, AU, SO, TC, PY, UR.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License