FileMaker

Det mest effektive og lettest brugbare databaseprogram er uden sammenligning FileMaker 14 - Fuldt funktionel 30-dages demo. Filtype: fp12

Ny FM14 database

FM14 kan generere en ny base ud fra både TAB, CSV-separerede tekstfiler og EXCEL-filer, enten ved at:

  1. Trække datafilen hen over ikonen for FM14 > Vælg filtype og dernæst om med eller uden hoved.
  2. File > Open > Launch Center > Browse > Open File + vælg type > First Row Options > Field names eller Data

Launch Center åbner automatisk, når du har allerede har en eller flere FM14-databaser på computeren

Sørg altid for, at første række i datafilen indeholder felthovederne til den nye tabel

Hvis alle datafelter ved import ender i eet datafelt, har du valgt et forkert importformat > Slet de importerede poster: Records > Delete all records (fordi et importsæt fungerer som en pakke) og prøv igen med et andet import-filformat.

Søgefunktioner

Not empty (i.e., fields that have data) *
Empty =

AND/OR/NOT-søgninger:
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/5210/kw/searching%20OR/related/1

Relationsopslag

Eksempel: opslag mod samme base: en base indeholdet antal forfattere til en artikel: hvis der er mere end 10 medforfattere, skal man kun regne med de 10 ved fraktionering af publikationspoint, derfor gentager man et antal-AU-datafeltet i basen, finder de (få) hits med mere end 10 og erstatter disse med 10.

Flette data fra forskellige FM12-baser

Ud fra et datafelt med samme indhold i hver base (nøgle) kan man trække data fra en eller flere baser over i en anden.
Som regel skal man først definere det nye datafelt: File > Manage > Database - eller CTRL-SHIFT-D.
Vælg faneblad Fields og indtast navn på nye datafelt, vælg evt. også Type: Text eller Number
Opslag i andre baser defineres gennem fanebladet Relationships

Flette data fra felter i samme FM12- base

Definer et nyt felt som type: "Calculation", indsæt de datafelter, hvis indhold skal flettes til en sammenhængende streng og brug operatoren & mellem hvert datafelts "label"

Tilføj ID til poster

Opret et nyt datafelt, indsæt forløbende ID-numre (Records > Replace field contents > Replace with serial numbers.
Hvis du ønsker at tilføje f.eks. en tekst til postnummer, gøres det sådan:
Opret endnu et datafelt, udfyld feltet med f.eks. initialer på person eller anden tekst, der skal kombinres med løbenummer.
Opret et felt af typen Calculation. De ID-nummer feltet (RecID) og det suplerende datafelt (XX)'s indhold kan man flettes/tilføjes nye tegn tekst med Concat operatoren (&), f.eks.: XX & "_" & RecID

Flette FM baser ved import

Man kan importere andre basers felter direkte. NB: hvis et datafelt er defineret som "Calculation" skal det omdefineres til "Text" eller "Numbers" inden man kan importere indhold hertil

Tomme FM12 baser med specielt definerede datafelter

Header (tekst) + 50 numeriske datafelter alle med sortering: descending + SUM

Links

http://www.filemakerhacks.com Der linkes til alle programmer, filer m.m. fra relevante sider. Denne side er det samlede arkiv for alt uploadet materiale.

https://community.filemaker.com/community/resources
http://info2.filemaker.com/GL_Trail_Going_Well.html

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License