Forskningsdatabasen

http://192.38.67.156/Search,$Form.sdirect - giver adgang til søgning og udtræk af poster i XML-format

Søgekoder

 • AU: Forfatter, specifikt navn: "Efternavn, Fornavn"
 • TI: Titel
 • TY: Dokumenttype: dja: Tidsskriftsartikel, dcp: Konferencepapir, db: Bog, dba: Bogkapitel, dtp: Ph.d.-afhandling, dtd: Doktorafhandling, dp: Patent - se flere på forskningsdatabasen.ck
 • LV: Videnskabeligt niveau: pop, edu, sci eller adm.
 • RW: Review indikator: pr: Peer review, or: andet review, nr: ingen review eller und: ubestemt
 • LA: Sprog: tre bogstavs sprogkoder
 • DP: Dataleverandør: aau: Aalborg Universitet, au: Aarhus Universitet, cbs: Copenhagen Business School, dtu: Danmarks Tekniske Universitet, itu: IT-Universitetet i København, ku: Københavns Universitet, ruc: Roskilde Universitetscenter, sdu: Syddansk Universitet
 • TO: / FR: eks.: FR:2014 TO:2014 giver poster alene fra 2014.
 • ID: Post ID: et unikt ID fra dataleverandøren med leverandørens initialer foran, f.eks. cbs12342
 • OR: Organisation
 • IN: Værtspublikation
 • PU: Publikationsstatus: p=publiceret, s=indsendt, a=accepteret i=i trykken
 • AC: Adgang til fuldtekst: oa=Open Access, na=No public access, ca=Campus access.

Udtræk af poster

XML

Eneste fuldstændige format med alle datafelter. Udtrækkes lettest (og i svarsæt på op til 1000 poster ad gangen) ved at kopiere kildekoden til siden: Gem som + sigende filnavn. Siden gemmes som en XML-format-fil med det relevante dataindhold og en mappe med et stort antal småfiler, denne mappe kan uden videre slettes.
XML-kode-filen kan splittes i enkelte TAB-separerede datafelter v.h.a.

 1. Perl-programmet xx.pl - fjerner de fleste formatteringskoder og "tagger" de enkelte datafelter
 2. Bibliometry Toolbox > FDB-opret - udtrækker datafelterne i en tab-separeret fil med kolonnerne:

UUID UNI J_PAGES EVENT NAME_F NAME_L RESAREA STATUS TITLE SUBTITLE FORLAG CHAPTIT CHAPSUBTIT YEAR BFISER P_UUID

RIS-format

Kun nogle få datafelter kommer med ud, bl.a. falder postens og de enkelte forfatteres uuid-numre, bfi-autoritetslistenumre m.m. ud. I større udtræk er der også ofte fejl i selve RIS-format-kodningen (posten starter ikke med "PT - " eller slutter ikke med "ER - ".
Et udtræk i RIS format kan konverteres til TAB-separeret format med Bibliometry Toolbox > RIS-to-TAB

Gensøg enkelte publikationer

SDU post med uuid = 1a3c6c60-71f4-11de-9c46-000ea68e967b:
http://forskningsbasen.deff.dk/Share.external?sp=S1a3c6c60-71f4-11de-9c46-000ea68e967b&sp=Ssdu

Enkelt forskers publikationer:
http://forskningsbasen.deff.dk/Search.external?operation=search&search-query=au:%22Torp-Pedersen+Christian%22

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License