Google Scholar cites - samlet optælling

Google Scholar citationstal rummer mulighed for flere typer fejl

  • Flere publikationer kan være flettet til een: f.eks. et konferenceindlæg og en artikel med samme titel og forfatter-streng, hvis konferencebidraget er citeret efterfølgende, kan tallet indgå i artiklens antal citationer.
  • Samme publikation (normalt kun rapporter og andre ikke-forlagsudgivne publikationer) kan optræde i flere poster: med enkelte forskellige ord i titel, her må man skønne om der er tale om dubletter og selv forsøge at flette citationstal til et samlet for publikationen.

Mulig metode

  1. Hent Google Scholar poster fra Publish or Perish eller Google Scholar personlige profiler - scholarometer duer ikke, fordi man ikke kan hente URL til GS-posten
  2. Fra Publish or Perish: direkte import i database, fra GS personlig profil (se hvordan) - derefter database. Definer et nyt databasefelt: GS RecID og indsæt et postnummer
  3. Det direkte link til Google Scholar posten for den enkelte publikation har formen (med .com eller .dk), hvis publikationen er blevet citeret: http://scholar.google.com/scholar?cites=15480686750681854210&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=20
  4. Nogle poster med 0 citationer vil i Google Scholar have "&nbsp" i antal citationer feltets HTML-kode
  5. Fjern også den unødvendige del af GS-linket - &as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=20 (før import eller evt. efter med databasens Find/Erstat)
  6. Sorter GS-posterne efter titel, trykkeår og "source" - ofte meget rudimentær
  7. Udvælg de åbenlyse dubletter og lav en URL der giver det samlede antal citationer ved at hægte GS-postID (tallet efter ?cites=) sammen, blot adskilt af komma.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License