Data fra Google Scholar

Personlige profiler:

Ved søgning på navne med eksisterende personlige profiler i den alm. Google Scholar søgemaskine, vil disse poppe op som særlige links øverst i svarsættet.
Fra den enkelte personlige profil kan man søge mere bredt på andre forskere med profiler, f.eks. dele af email-adresser eller emneord - der dog ikke er kontrollerede på nogen måde og dermed ikke kan forventes at finde alle forskere med denne bestemte faglige interesse.

Default visning er de 20 mest citerede publikationer, hvis man blader videre med "Show more" i bunden af siden får man vist yderligere 20 osv. indtil et maksimum på 500 publikationer. Kildekoden til siden indeholder dog kun oplysninger om de første 20 uanset den viste sides længde

Man kan allerede i URL'en til den personlige profil angive det ønskede antal hits - og få den fuldstændige kildekode med:

http://scholar.google.com/citations?user=qc6CJjYAAAAJ&hl=en&view_op=list_works&pagesize=100
Albert Einstein - (fler)dobbelt indeksering af forskellige publikationer

Fra websidens rene tekst: kopier + sæt ind i txt-fil, kan man lave en pæn tab-separeret fil med følgende find/erstat (\n betyder: tvunget linieskift):

  1. Fjern al tekst over den øverste references titel-linie
  2. Find: (.*?)$\n(.*?)$\n(.*?)$ - og erstat med: TI: \1\nAU: \2\nSO: \3\n\n
  3. Split SO-feltet med: SO: (.*?) \t(.*?)\t(\d{4}) - erstat med: SO: \1\tTC: \2\tPY: \3
  4. Find: TI: (.*?)$\nAU: (.*?)$\nSO: (.*?)$\nTC: (.*?)$\nPY: (.*?)$ - og erstat med: \1\t\2\t\3\t\4\t\5
  5. Indsæt et hoved på filen: TI:\tAU:\tSO:\tTC:\tPY:

Fjern selv-citationer

Citation Impact Discerning Self-citations - - læs mere.
Indtast Google Scholar ID, processen tager lang tid: "one minute per paper and only handles up to 100 papers", men man får en mail, når svaret foreligger.

Et tidsskrifts GS-profil

http://scholar.google.ca/citations?user=skNxBZ0AAAAJ&hl=en - Evidence Based Library and Information Practice

Oprens oversigter over mulige personlige profiler

Inde i Google Scholar kan man søge på (dele af) navne, mail-adresser og forskernes egne emneord, resultatet er en liste over mulige kandidater, man kan hente 10 navne ad gangen, kopier kildekoden for de enkelte sider sammen i en een fil, slet al overflødig GS-intern-kode med en simpel regex:

<!doctype html>.*?<div id="gs_bdy"><div id="gs_lnv" role="navigation"><div id="gsc_lnv_ui">

Resten af teksten kan oprenses med PERL-programmet GS_citations.pl - det generer en tagged fil, den kan konverteres til TAB-format med Bibliometry Toolbox > VBN-persons split

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License