Google Scholar - Personlige sider

I Google Scholar kan man oprette sin personlige hjemmeside med en oversigt over alle egne publikationer med det til enhver tid gældende antal opnåede citationer (iflg. GS), men man kan ikke eksportere data fra siden. Hvis personnavnet (efternavn + initialer) kan dække flere forskere, er det ofte hurtigere at generere en præcis bibliometrisk profil på basis af en sådan personlig hjemmeside fremfor at søge alle tænkelige publikationer gennem Publish or Perish eller Scholarometer.

Find forsker i Google Scholar

Den alm. søgeboks i Google Scholar er ikke velegnet til at finde eksisterende personlige sider, brug istedet:
https://scholar.google.dk/citations?hl=en&view_op=search_authors - hvor du kan søge på dele af navne, mailadresser m.m.

Hvis en forsker ikke har oprettet en personlig side, kan navnet alligevel søges som alm. forfatternavn, installer evt. ScholarHIndexCalculator eller Publish or Perish

På hver personlig side kan man også finde links til personlige sider for andre forskere, som den aktuelle forsker har publiceret sammen med, hvis du kender en forskers GS_ID, kan disse findes under et med (erstat ##### med GS-ID):

https://scholar.google.dk/citations?view_op=list_colleagues&hl=en&user=############

Udtræk af Totale antal citationer, h-indeks og i-indeks fra webside (skærmbillede)


Citation indices\tAll\tSince 2012
Citations\t(\d*?)\t(\d*?)
h-index\t(\d*?)\t(\d*?)
i10-index\t(\d*?)\t(\d*?)
erstat med:
Citations (all): $1; Citations (2012+): $2; h-index (all): $3; h-index (2012+): $4; i10 (all): $5; i10 (2012+): $6

Udtræk bibliografiske oplysninger med et PERL program

1. Find forskerens GS-side, f.eks.: Albert Einstein. Vis så mange poster som muligt - knap [Show more] i bunden af websiden, Hent kildekoden (CTRL-U eller højreklik + vis kildekode) for side, gem som ren tekst i UTF-8 format.
Hvis forskeren har et GS-ID, kan søgestrengen kodes, så man viser 100 poster ad gangen - erstat ######## med forskers GS-ID:

https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=0&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=100&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=200&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=300&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=400&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=500&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=600&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=700&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=800&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=900&pagesize=100
https://scholar.google.dk/citations?user=############&hl=en&oi=ao&cstart=1000&pagesize=100
osv.

Vær opmærksom på, at Google Scholar undertiden sammenblander forskere med samme eller næsten enslydende navn.

2. Kør programmet GS_split.pl (version: version 03.10.2017 kl. 16.30) - hvordan afvikles et PERL program ?? - Resultatet er en fil med poststrukturen:

Skrammeltekst
….

TI:Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?
AU:A Einstein, B Podolsky, N Rosen
SO:Physical review 47 (10), 777
TC:12307
UR:http://scholar.google.dk/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=8174092782678430881
PY:1935
ER:

… osv.

3. For at sikre, at alle poster er udtrukket, kan man tilføje et ID-nummer til hver: Bibliometry Toolbox > Add ID3

4. Det taggede format kan konverteres til csv-format med programmet Google Scholar Scrapings i Bibliometry Toolbox - tabs er her markeret med | :

AU | TI | SO | PY | TC| UR | ID
A Einstein, B Podolsky, N Rosen | Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?| Physical review 47 (10), 777 | 1935 | 12307 | http://scholar.google.dk/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=8174092782678430881

5. Efter import i FileMaker database tilføjes denne yderligere et datafelt ID2, fyld det med løbenumre. Hvis disse ikke fuldstændig modsvarer ID-nummeret fra posterne, kan man let finde numre for de poster, der ikke er konverteret korrekt.

Kun poster hentet hjem fra en personlig GS-side med mindst een citation har en URL tilbage til Google Scholar-posten for denne publikation. GS-data hentet gennem Publish or Perish (og Scholarometer ??) har også URL'er til "related records", de skal slettes.

Hent alle Google Scholar profiler fra en institution

Gennem https://scholar.google.dk/citations?hl=en&view_op=search_authors kan man også søge alle forskere, der har anvendt en bestemt mail-konto eller har angivet en institutionsadresse ved registrering.

Siderne høstes som altid fra GS: CTRL-U, marker alt (CTRL-A), kopier (CTRL-C) og indsæt i et rent tekstdokument i UTF-8-format. Kildekoden oprenses med PERL-programmet: GS_inst.pl - efterfulgt af Bibliometry Toolbox > X15_split - det udtrækker datafelterne: GS-link | Navn | Affiliation | email-slut | Keywords | Times cited

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License