Formatter Word-dokumenter gennem HTML-kode

Hjælp til smarte tabeller: http://www.csstablegenerator.com
Hjælp til anden formattering: http://www.html.am/html-codes/

Hele sidens opsætning kan defineres med HTML-tags med et internt CSS (og/eller inline-CSS), gem filen som .html og åbn herefter i WORD + gem som WORD-dokument. Hvis sidens tekst indeholder ikke-a-z-tegn, skal tegnsættet specificeres, f.eks. med @meta charset="utf-8" /@

Simpel tekst

<html>
<body>
<meta charset="utf-8" />
<head>
<style>
p.ex1{background-color:#99FF33;font:20px verdana;}
p.ex2{font:12px verdana;}
p.ex3{font:14px verdana;}
p.ex4{font:10px verdana;}
p.ex5{font:12px courier;}
</style>
<meta charset="UTF-8">
</head>

<p class="ex1">Hovedelement: al tekst sat med 20 px Verdana, baggrundsfarve lys grøn</p>

<p class="ex5"><a href="http://bibliometri.wikidot.com/html-word">Eksempel på klikbart Link</a></p>
<p class="ex3">Element type 1:  sat med 14 px Verdana</p>
<p class="ex2">Undertitel eller lign. sat med 12 px Verdana</p>
<p class="ex4">abc....(10 px Verdana)</p>
<p class="ex3">Element type 2:
<p class="ex4">xxxx <span style="color:blue;">Ny mappe</span> xxxxxx</p>
<p class="ex4">klm..</p>
<p class="ex4"><span style="color:red;">Ny mappe</span> zzzzzz</p>
</body>
</html>

Tabulatortegn skal angives "genkendeligt" og "ikke-forvekselbare" med anden tekst, f.eks. @@@. Efter at HTML-dokumentet er åbnet i WORD laves find/erstat til egt. TAB.

I WORD skal fontstørrelse måske korrigeres: CTRL-H > Avanceret søgning …

Linieafstand skal korrigeres gennem WORD > Hjem > Afsnit:

  • Afstand før = 0 | Linieafstand: Præcis
  • Afstand efter= 0 | Mindst 2 pkt

Tabeller

En HTML-formatteret side med tabeller skal indeholde følgende elementer:

<html>
<body>
<head>
<style>
p.ex1{background-color:#99FF33;font:20px verdana;}
p.ex2{font:12px verdana;}
p.ex3 {font:14px verdana;}
p.ex4 {font:10px verdana;}
</style>
<meta charset="UTF-8">
</head>

<p class="ex1">Hovedelement | <a href="http://bibliometri.wikidot.com/html-word">Link</a></p>
<p class="ex2">Undertitel eller lign.</p>
<p class="ex3">Element type 1: </p>
<p class="ex4">abc....</p>
<p class="ex3">Element type 2:
<p class="ex4">hij...</p>
<p class="ex4">klm..</p>
<p class="ex4">nop...</p>

<table>
 <thead>
 <tr><th><p class="ex3">Overskrift1</p></th><th><p class="ex3">Overskrift2</p></th></tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td><p class="ex4">abc</p></td><td><p class="ex4">mno</p></td></tr>
 <tr><td><p class="ex4">def</p></td><td><p class="ex4">pqr</p></td></tr>
 <tr><td><p class="ex4">ghi</p></td><td><p class="ex4">stu</p></td></tr>
 <tr><td><p class="ex4">jkl</p></td><td><p class="ex4">vxy</p></td></tr>
 </tbody>
 </table>

</body>
</html>
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License