IEEE

Poster downloades bedst gennem Export to CSV - postens ID-nummer ligger indlejret i linket PDF Link

Høst af IEEE-arnumber(s)

\t\tvalue="arnumber=(.*?)&queryText=(.*?)">


Høst af brugsdata:

Hvis man kender posten id-nummer i IEEE-basen, kan man høste brugsdata med:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractMetrics.jsp?tp=&arnumber=6211420

En liste med post_numre (et pr. linie) kan gensøges vha et PERL-program generet af Bibliometry Toolbox > PERL program generators > Web Scraper.
Den høstede HTML-kildekode kan oprenses med:


tw:url="http://ieeexplore\.ieee\.org/xpl/articleDetails\.jsp\?arnumber=(.*?)"> erstat med: \n\n$$$Article number: $1###


<div class="total-count">
\r\n\t{4}(\d*?) $
erstat med: ===Total count: $1%%%


<div class="subline">Total usage since (.*?)$ erstat med: ###Total usage since: $1:::


De tre dataelementer kan nu samles på een linie med - husk at sætte "dot matches newline" - ellers vil de tre datalelementer ikke finde sammen:

Article number: (.*?)###.*?===Total count: (.*?)%%%.*?###Total usage since: (.*?)::: erstat med: \n\nArticle number: $1\tTotal count: $2\tTotal usage since: $3\n


Sorter til sidst den samlede fil alfabetisk, de isolerede "metrics"-værdier ligger nu samlet som (med TAB angivet som |):

Article number: 1187496 | Total count: 204 | Total usage since: Jan. 2011
Article number: 6119800 | Total count: 321 | Total usage since: Jan. 2012

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License