IVA 2013 Opgaveemner m.m.

Litteratursøgning:

Sammenlign resultater af søgning på et snævrere bibliometrisk emne: "impact factor*", h-index, "citer motivation" i h.hv.:
En infomationsvidenskabelig bibliografi - fritekst og thesaurus, en sundhedsvidenskabelig: http://pubmed.gov -fritekst og MeSH, en almen bibliografi: Web of Science - med citations/related records søgning og en fuldtekstsøgning i http://scholar.google.com - med citationssøgning og http://arxiv.com.
Sammenlign med resultat af gennemsyn af seneste par numre af relevante tidsskrifter.

Sml. også antal af citationer i GS og forlagets/artiklens hjemmeside, f.eks. artikler fra JASIS/Wiley/Cross Ref


Open acces tidsskrifter - er de mere citerede end "dyre" betalingstidsskrifter - hvordan kan man afgøre problemet
Scientometrics / August 2013 / Impact of open access on citation of scholarly publications in the field of civil engineering
Første artikel (så vidt jeg ved): ‎Eysenbach G. Citation Advantage of Open Access Articles. PLoS Biol 2006;4(5):e157 [FREE Full text] [CrossRef] [Medline]


h-indeks beregnes normalt ud fra en forskers samlede publikationsmasse, det betyder, at en ældre forsker normalt vil score højere end en yngre kollega indenfor samme fag. Hvordan kan man korrigere for karrierens længde. Et afledt problem: kompensatiion for barselsorlov eller længere sygefravær ?
Scientometrics / August 2013, Volume 96, Issue 2, pp 563-571 / On the correction of the h-index for career length / L. Egghe


Impact factors (JIF)- idegrundlag, kritik fra informationsvidenskabelig og fag-fagligt hold, perspektiver for videreudvikling, f.eks. normalisering


SCImago Journal Ranking http://www.scimagojr.com/journalrank.php - datagrundlag, beregnede værdier for udvalgte fagområder sammenlignet med JIF.


BFI-systemet - idegrundlag, sammenligning med JIF, citationsvolumen for udvalgte fagområder


h-indeks - idegrundlag, faglig variation i muligt opnåelige værdier, effekt af alder, køn …


Hvor mange artikler bliver aldrig (eller meget sjældent) citeret (Bradfords "lov", Ortega-hypotesen, Newton's "on the shoulders of giants"). Findes der "Sleeping beauties" ?

Am J Cardiol. 2015 Apr 1;115(7):972-81. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.01.029. Epub 2015 Jan 15.
Bibliometric analysis of the top 100 cited cardiovascular articles.
PMID: 25670637

Circulation. 2015 May 19;131(20):1755-62. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.015080. Epub 2015 Mar 26.
Poorly cited articles in peer-reviewed cardiovascular journals from 1997 to 2007: analysis of 5-year citation rates.
PMID: 25812573 PMCID: PMC4560203


Open Acces - giver fri adgang til artikler flere citationer fra forskere, der i forvejen har "fri" adgang (gennem institutionslicens) i forhold til tilsvarende licensbelagte tidsskrifter - hvordan med enkelte artikler frikøbt fra licensen ?


Altenativer til h-indeks for fag med tradition for færre citationer
Scientometrics / August 2013, Volume 96, Issue 2, pp 617-631 / Two simple new bibliometric indexes to better evaluate research in disciplines where publications typically receive less citations


Offentlig / privat forskningssamarbejde afspejlet i videnskabelige litteratur:
Scientometrics / July 2013 /How to interpret the position of private sector institutions in bibliometric rankings of research institutions
Félix de Moya-Anegón, Carmen López-Illescas, Henk F. Moed


Patenters referencer til videnskabelige tidskriftlitteratur
Scientometrics / July 2013 / Sources of inspiration? Making sense of scientific references in patents / Julie Callaert, Maikel Pellens, Bart Van Looy


Hvordan kan impact factor som værktøj forbedres
Scientometrics / July 2013, Volume 96, Issue 1, pp 255-257 / Impact factor: Imperfect but not yet replaceable / Stuart Brody


Et nyt studie viser ingen sammenhæng mellem kvalitet af forskningsresultater og citationer/impact factors for tss
Scientometrics / July 2013, Volume 96, Issue 1, pp 297-303 / Methodological quality in clinical trials and bibliometric indicators: no evidence of correlations / Derya Akcan, Susanna Axelsson, Christina Bergh, Thomas Davidson, Måns Rosén


Lav en søgning i PubMed på MeSH: Bibliometrics: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=bibliometrics - udvælg en række centrale artikler, udtræk poster med PMID-numre og gensøg dem i Web of Science for at finde citationstal og alle forfatter-affiliations.

Diskussionsoplæg

Er det "godt" at være medforfatter til en artikel med mange medforfattere ??

Hvordan kan man sikre, at et sæt downloadede referencer med ialt 4117 referencer hentet hjem 500 ad gangen fra Web of Science er komplet og ikke indeholder dubletter ?


http://www.phdontrack.net/evaluation-and-ranking/

http://pure.iva.dk/files/33136418/Den_bibliometriske_forskningsindikator_vs._den_videnskabelige_kommunikation_Bachelor_Mikael_Krog.pdf

http://forskpol-arkiv.pbworks.com/f/FI-samletnotat-1aug2008-4176001.pdf — Samlet notat om den bibliometriske forskningsindikator (findes ikke længere på fivu.dk)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License