Kursusplan for Bibliometri / Digitale Videnssystemer

Værktøjskassen

For at kunne arbejde med bibliometriske data fra mange forskellige kilder og stykke dem sammen til brugbare analyser, har man brug for forskellige værktøjer:

Tekstbehandling med regex: Windows: http://www.editpadlite.com/ (eller http://www.editpadpro.com/download.html) - til MAC: http://www.barebones.com/products/TextWrangler/features.html - Om "regular expressions"

Database: FileMaker 14: http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html (Download: 350+ MB)

Programmering Perl: Strawberry Perl http://strawberryperl.com/. Perl er indbygget i MAC

Programmering Pascal: Lazarus Free Pascal http://www.lazarus.freepascal.org/index.php?page=downloads
Vigtige småprogrammer i een pakke: http://bibliometri.wikidot.com/bibliometry-toolbox

Baggrundslæsning

Der findes masser af spændende bøger på nettet: http://bibliometri.wikidot.com/laereboger, men ingen af dem berører den egt. databehandling bag bibliometriske analyser.

Zip's lov | Table 2 - om hyppigheden af ord
Lotka's lov - om forskeres produktivitet
Bradford's lov | Definition fra Dictionary of Algorithms and Data Structures | Eksempel på "ikke-Bradford"-fordeling - om fordeling af relevante artikler i tidsskrifter

Tidslinie | Garfield


Publikationstyper

http://bibliometri.wikidot.com/pure-typer - Eksempler på publiceringsmønstre:
en HUM-SAM-forsker | en TEK-NAT-forsker | en SUND-forsker


Opgave: "Sidste holdbarhedsdato", "Tilgængelighed", "Andre faktorer af betydning for bibliometri" for enkelte publikationstyper

Den bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

Generelt (UFM) — se også venstremenupunkterne:

BFI for enkelte universiteter
Leg med tal: Basismidler (mio. kr) + Indikatorstatistik


Opgave: Hvor meget er et BFI-point værd i kr ?

Et par artikler

THE DANISH BIBLIOMETRIC RESEARCH INDICATOR – BFI. Research publications, research assessment, university funding
sciecoinfo Vol 6(4), 2010 / Claus Vesterager Pedersen

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion - helt ny artikel på videnskab.dk

Kritik af BFI

Faggruppe 68
Kritik 43(197): 2-12: Mismåling af forskningskvalitet. Sandhed, relevans og normativ validitet i den bibliometriske forskningsindikator / Sune Auken og Claus Emmeche / 2010.
Når der går administratitis i forskningsevalueringen, videnskab.dk


Opgave: Er artiklen fra Kritik (2010) allerede forældet ? - på hvilke punkter ?


Den typiske tidsskriftartikel

Nature Physics 7, 816–821 (2011) - hent pdf-udgaven - forsøg ikke at "læse" den, men overvej: hvilke elementer består en artikel af ? - og hvilke kan danne grundlag for bibliometriske analyser. Artiklen findes frit tilgængeligt her - hvilke artikler er Kristine Niss ellers (med)forfatter til ? - egen publikationsliste og RUC's PURE-registreringer, Google Scholar, Web of Science, SCOPUS, ResearchGate,

Genamics Journalseek | Newtons 1671-artikel om lysets spredning fra Phil. Trans. 6, 3075-3087 | Hvordan opstod vores måde at citere på ? - og sådan så det ud


Citationsdatabaser:

Dataudvekslingsformater

http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
http://bibliometri.wikidot.com/formats | http://bibliometri.wikidot.com/wos-datafields

Tegnsæt

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1252
http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8

Citationsanalyse af bøger (og kapitler i bøger)

http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_J._de_Solla_Price - og lidt baggrund.


h-index

Om h-indeks - og lidt sjov med Google Scholar


Journal Citation Reports - Impact Factors

Journal Citation Reports (ISI Web of Knowledge) link: IVA's databaseliste | SCImago | Google Scholar Metrics
Skræmmeeksempel: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A (årgang 2009-2010)
Journal Citation Reports® Notices | Brazilian citation scandal

Sammenlign SCImago - JCR - BFI - Information Science tidsskrifter (ikke komplet).

Litteratursøgning

http://bibliometri.wikidot.com/vigtige-tidsskrifter

Den ikke-informationsvidenskabelige litteratur om bibliometri: PubMed + Bibliometrics[MAJR]- verdens bedst indekserede fagbibliografi - kobling mellem fagbibliografi og citationsindeks (PMID kan gensøges i WoS)


Altmetrics

http://bibliometri.wikidot.com/altmetrics

Users, narcissism and control – tracking the impact of scholarly publications in the 21st century - Paul Wouters & Rodrigo Costas (CWTS) - 2012

Eksempel: Do Scientific Advancements Lean on the Shoulders of Giants? A Bibliometric Investigation of the Ortega Hypothesis / Lutz Bornmann; Félix de Moya Anegón; Loet Leydesdorff (2010) PloS One 5[10]: art. no.: e13327

MOLECULAR STRUCTURE OF NUCLEIC ACIDS - A STRUCTURE FOR DEOXYRIBOSE NUCLEIC ACID
WATSON, JD; CRICK, FHC (1953): NATURE 171[4356]: 737-738
Google Scholar: Cited by 11068
Web of Science - Times Cited 5,576
SCOPUS: Cited by 4451


Så hvad nu ??

The Leiden Manifesto for research metrics - Nature 520 (23 APRIL 2015): 429-431 - eller web-udgaven med flere links til andre, lignende artikler: http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License