Lazarus Free Pascal

Installation af Lazarus Free Pascal

Lazarus Free Pascal for Windows - installerer sig selv uden videre.

MAC Intel (32 bit and 64 bit) and PowerPC (32 bit) programs, as well as the Xcode Integration Toolkit
Installing_Lazarus_on_MacOS_X:
Download og installer først XCode 5 (fra MAC Appstore), hent (fra sourceforge) og installer derefter de tre filer:

 • fpc.dmg
 • fpcsrc.dmg
 • lazarus.dmg

Når LFP ikke virker - hyppigste fejlsituationer - troubleshooting

 • Crash kort efter start: nogen programmer kan ikke arbejde med en inddatafil åbnet i tekstbehandlingsprogram eller eksporteret fra regneark/database. Luk filen.
 • Fejl: Filename not valid / Invalid filename - enten indeholder inddatafil eller en eller flere af mapperne, hvor filen er lokaliseret, et eller flere specialtegn (æ, ø å …) eller blanktegn - brug kun a-z, 0-9 og underscore i fil- og mappenavne
 • Efter (eller under) redigering af program: Can't create executable .exe-file - der er allerede en anden version af programmet åben, luk Lazarus Free Pascal helt (alle vinduer) og åbn den seneste version af programmet igen.
 • Luk alle kommandovinduer (åbnet med cmd.exe), kan åbenbart også forstyrre ??
 • Hvis inddatafilen er "tagged", kan forkerte eller manglende estart/slut-tag eller blot dublerede tags afspore programmet, hvis du har dublerede tags af typen X00:-X15: kan progammet X-15 dedup bruges - fanger kun første forekomst et givet dublet tags indhold.
 • lazarus_crash.jpg
  Lazarus viser, hvor i programmet en fejl opstår: i dette tilfælde ligger fejlen omkring linie xxx - og man kan i tekstfilen, der udløse fejlen, som regel finde årsagen ved at sammenligne programmets instruktioner med tekstens indhold.
 • File not open: I Windows: hvis program syntaks er ok: Project Options > Compiler Options > Linking > Target OS : -WG må IKKE være "checked"

Grundstruktur for GUI LFP-program
Grundstruktur for "command-line" LFP-program


Grundlæggende om programmering af GUI (Graphical User Interface)

http://wiki.freepascal.org/Lazarus_Tutorial
http://www.win.tue.nl/~wstomv/edu/lazarus/dev_gui_app.html GUI application tips
http://freepascalanswers.wordpress.com/2012/01/15/decrease-executable-size/
http://sheepdogguides.com/lut/lt0Na.htm

Grundlæggende om selve programmeringssproget PASCAL

http://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html
http://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Lazarus_App_GUI_Tutorials_With_Example_Code_.html
http://www.tutorialspoint.com/pascal/pascal_overview.htm

Rigtige bøger:

Start programming using Object Pascal, 2012
Pascal (Tutorial Point)
Marco Cantu: essential Pascal, 2002

Andre links til revision:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLC4DA30B50338255B Lazarus Pascal Crashkurs (på tysk)
https://www.youtube.com/watch?v=hq-uaG-TPkM&list=PLC4DA30B50338255B - samme kursus - 76 videoer

http://docwiki.embarcadero.com/CodeExamples/XE3/en/Category:Delphi

http://www.youtube.com/watch?v=jSTR1xy3OfI
http://www.youtube.com/watch?v=OkqWDnIXzTk

http://pp4s.co.uk/main/gettingstartedforms.html

http://csc.deu.edu.tr/notlar/BIL2204/BIL2204_2012-2013_01.pdf
http://csc.deu.edu.tr/notlar/BIL2204/BIL2204_2012-2013_02.pdf
http://csc.deu.edu.tr/notlar/BIL2204/BIL2204_2012-2013_03.pdf
http://csc.deu.edu.tr/notlar/BIL2204/BIL2204_2012-2013_04.pdf
http://csc.deu.edu.tr/notlar/BIL2204/BIL2204_2012-2013_05.pdf
http://csc.deu.edu.tr/notlar/BIL2204/BIL2204_2012-2013_06.pdf
http://csc.deu.edu.tr/notlar/BIL2204/BIL2204_2012-2013_07.pdf
http://csc.deu.edu.tr/notlar/BIL2204/BIL2204_2012-2013_08.pdf

http://lazplanet.blogspot.dk/2013/03/how-to-reduce-exe-file-size-of-your.html

http://lazarus.intern.es/lazarus_dokumentationen.html

http://www.asiplease.net/computing/delphi/index.htm

https://code.google.com/p/ddab-lib/

http://www.win.tue.nl/~wstomv/edu/lazarus/start.html
http://www.freepascal.org/docs-html/ref/ref.html

http://freepascalanswers.wordpress.com/2012/01/14/write-into-a-text-file/

http://www.freepascal.org/docs-html/rtl/system/writeln.html

http://wiki.freepascal.org/Console_Mode_Pascal

http://wiki.freepascal.org/Lazarus_Tutorial

http://delphi.about.com/od/objectpascalide/a/quicksort.htm - NB: Delphi Pascal er næsten identisk med Free Pascal

http://pascal-programming.info/lessonindex.html

http://rosettacode.org/wiki/Special:WhatLinksHere/Free_Pascal

http://wiki.freepascal.org/Contents

https://www.udemy.com/how-to-teach-an-online-course/

http://www.delphiforfun.org/Programs/index.htm

http://www.delphipages.com/forum/showthread.php?p=205436
http://stackoverflow.com/questions/11665034/progress-bar-on-button-click
http://www.experts-exchange.com/Programming/Languages/Pascal/Delphi/Q_24769950.html

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License