Lazarus Programmering 3

Grundstruktur for LFP-program der afvikles fra Windows Command-line:

Oprettes fra Lazarus > File > New > Project > Simple program
Med Run (F9) genereres en række filer, hvis programmet skal flyttes til anden computer er project1.lpi og project1.pas eller project1.exe tilstrækkelige.

program Project1;

var
 infilename, outfilename: string;
 fin, fout: textfile;
 character: char;
 i: integer;
 test: boolean;
(* Add more definitions here *)

(*En procedure erklæret inde i programmet*)
procedure copyline(var fin,fout:text);
   var character:char;
   begin
     while not eoln(fin) do begin
       read(fin,character);
       write(fout,character);
     end;
   end;

begin

writeln('Hvilken ASCII-fil benyttes som inddata: ');
readln(infilename);
writeln('Hvilken uddatafil benyttes: ');
readln(outfilename);

{$I-}  { disable i/o error checking }
AssignFile(fin,infilename); Reset(fin);
AssignFile(fout,outfilename); Rewrite(fout);
{$I+}  { enable again i/o error checking - important }

(* Insert program code here *)
while not eof(fin) do begin
  read(fin, character);
  write(fout, character);
 end;
(* End of your own program code *)

readln(fin); 
CloseFile(fin); CloseFile(fout);
end.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License