Oprensning Bibliografi

En bibliografis poster har typisk formatet:
Postnummer. Forfatter(e). Artiklens titel. Undertitel. Tidsskriftets navn År;Vol:Sidetal

Denne streng kan splittes - og korrekturlæses - med følgende simple regex:

1)

\.\ erstat med \t - dvs.: punktum(escaped)-space erstat med TAB

2)

(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)$ — erstat med: ID: \1AU: \2TI: \3SO: \4----

Hvis artiklens titel og undertitel er adskilt af punktum, skal der lægger yderligere en (.*?) ind i søgestrengen:

(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)$ — erstat med:

ID: \1
AU: \2
TI: \3. \4
SO: \5


Mange titler slutter med ? istedet for .

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License