Private publiseringspartnere

TEK-NAT

http://www.geus.dk/
GEUS' arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - er primært knyttet til Danmark og Grønland.
GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - GEUS er partner i Geocenter Danmark - GEUS er tilknyttet EuroGeoSurveys

http://geocenter.dk/
Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet.

http://zoo.dk/ForskningNaturbevarelse/Forskning/VidenskabeligePublikationer.aspx

http://www.ofs.dk/ - OFS er et datterselskab af Furukawa Electric, Japan.

SUND

http://www.dbcg.dk
DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP
DBCG finansieres dels af offentlige midler og dels via private fondsmidler og lignende. De offentlige midler hidrører fra Danske Regioner (DR), der dækker udgifterne til DBCG-D. Driften til DBCG-F er indtægtsdækket beroende på ekstern finansiering.
Sekretariatet er af hensyn til opgaverne og det finansielle grundlag for driften opdelt i to med en databaseenhed (DBCG-D) og en forskningsenhed (DBCG-F)

http://www.fthk.dk/default.asp?MainMenuId=1&PageId=113&Sub=113&Desc=Samarbejdspartnere
Lundbeckfond Center for fast-track hofte- og knækirurgi

http://www.cimbi.dk/index.php/about
The Center for Integrated Molecular Brain Imaging (Cimbi) is a research center funded by the Lundbeck Foundation

https://danbio-online.dk/om-danbio
DANBIOs drift finansieres af tilskud fra Danske Regioner samt af sponsorater.

http://www.gubra.dk/about.php - abbreviation for gut and brain,

http://www.filadelfia.dk/Filadelfiainbrief/tabid/666/Default.aspx

Sygehuse:

Region Syddanmark: Kolding Sygehus

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License