Publish or Perish

http://www.harzing.com/pop.htm - Download programmet til egen PC/MAC.

Harzing, Anne-Wil (2013)
The publish or perish book: Your guide to effective and responsible citation analysis - fuldtekst-web udgave

Søgeresultater:

Copy Results: tabel med totalt antal citationer og alle beregnede indexer + referenceliste i formatet (en ref pr. linie):
Cites,Authors,Title,Year,Source,Publisher,ArticleURL,CitesURL

Copy Statistics with header for EXCEL: en linie med datafelterne:
Query,Papers,Citations,Years,Cites_Year,Cites_Paper,Cites_Author,Papers_Author,Authors_Paper,h_index,g_index,hc_index,hI_index,hI_norm,AWCR,AW_index,AWCRpA,e_index,hm_index,QueryDate

Datafeltet Cites skal konverteres til type Number, derefter sorteres Descending og til slut overskrives GS Rank med et nyt sæt RecID-numre. PÅ denne måde kan man afgøre, fra hvor højt et RecID Google Scholar kun giver 0 hits. Brugbart i Merge_5-metoden, hvor en del Google Scholar poster er dubletter, her kan man slette dubletter med højere RecID der bidrager med 0 citationer.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License