Publikationstyper - værd at huske

Kapitler i bøger

Mange kapitler i bøger bliver citeret med bogens redaktørers navne som medforfattere, det vil ofte være nødvendigt at finde indholdsfortegnelser for alle bøger/antologier citeret af den enkelte forsker, så citationsanalysen alene omfatter kapitler rent faktisk skrevet af denne forsker

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License