PURE datafelter

Mulige datafelter i PURE poster eksporteret i EXCEL-format: alle datafelter med [nummer] kan gentages mange gange med nyt løbenummer, men sjældent i direkte rækkefølge som nabosøjler:

abstract.text[da_DK]
abstract.text[en_GB]

acceptedDuplicate

activityRelations[0].id

applicant.applicant
applicant.country
applicant.id
applicant.workflowInformations[0]

bibliographicalNote.text[da_DK]
bibliographicalNote.text[en]
bibliographicalNote.text[en_GB]
bibliographicalNote.text[en_US]

bookSeries[0].journal.id
bookSeries[0].journal.journal
bookSeries[0].journal.workflowInformations[0]

chapter

Cited half-life: 2006

clippingRelations[0].id

country.country

created
creator
date

documents[0].documents
documents[0].id

DOIs[0].DOIs
DOIs[0].id
DOIs[1].DOIs
DOIs[1].id

event.event
event.id
event.workflowInformations[0]
externalOrganisations[0].country
externalOrganisations[0].externalOrganisations
externalOrganisations[0].id
externalOrganisations[0].workflowInformations[0]

externalPublication

hostPublicationEditors[0].firstName
hostPublicationEditors[0].lastName

hostPublicationSubTitle
hostPublicationTitle

id

Immediacy index: 2006

IPC

journal.citedHalfLife:2006

journal.electronicISSNs[0]
journal.immediacyIndex:2006
journal.impactFactor:2006
journal.rating:2002
journal.rating:2006

journal.source
journal.source:2006

journalAssociation.id
journalAssociation.ISSN
journalAssociation.title
journalExtension.journalNumber
journalExtension.pages
journalExtension.volume

keywordContainers[0].freeKeywords
keywordContainers[0].freeKeywords[da_DK]
keywordContainers[0].freeKeywords[en_GB]
keywordContainers[0].id

language.language

links[0]
links[1]
links[2]

mainResearchArea.mainResearchArea

markedForRevalidation

metrics.metrics.citations[wosCitationCsv][wos][2006]
metrics.metrics.selfCitations[wosCitationCsv][wos][2006]

modified
modifiedBy

netPublicationType

noteRegardingDissertation
notes[0].date
notes[0].posterUsername
notes[0].text

numberOfPages

organisations[0].id
organisations[0].organisation.id
organisations[0].organisation.organisation
organisations[0].organisations

outputMedia[0]

owner.id
owner.owner

patentNumber

peerReview

persons[0].externalOrganisation
persons[0].intenalExternal
persons[0].name
persons[0].person.id
persons[0].person.person
persons[0].personRole

previousUuids[0]

projectRelations[0].id

publicationCategory.publicationCategory
publicationDate.day
publicationDate.month
publicationDate.year
publicationSeries.electronicISSN
publicationSeries.id
publicationSeries.name
publicationSeries.no
publicationSeries.printISSN
publicationStatus.publicationStatus
Publikation
publisher.edition
publisher.electronicISBNs[0]

publisher.id
publisher.name
publisher.placeOfPublication
publisher.printISBNs[0]
publisher.rating:2008
publisher.source
publisher.source:2008
publisher.volume
publisherInformation

Self citations: 2006

size

Source: bibliotekDK
Source: Bibtex
Source: null
Source: POSYNCH
Source: PubMed
Source: PXA Import
Source: Scopus

sourceLicensesDismissed
submissionYear

subTitle

Synchronic impact factor: 2006

title

Total citations: 2006

translatedHostPublicationSubtitle.text[da_DK]
translatedHostPublicationTitle.text[da_DK]
translatedHostPublicationTitle.text[en_GB]
translatedSubtitle.text[da_DK]
translatedSubtitle.text[en_GB]
translatedTitle.text[da_DK]
translatedTitle.text[en_GB]

typeClassification.typeClassification

uuid

visibility

workflowInformations[0]

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License