Raadata: Bibliografier

Flet af lister fra bibliografier:

Vælg matchnøgle:

PY_ISSN_VL_BP

Vær opmærksom på, om ISSN er med bindestreg i alle matchende datasæt

Husk at SCOPUS udover vol-nummer også angiver forkortelser for LNCS, LNAI, LNEE ved "Lecture notes in …"


Titler som match-kriterium - Primært ved referencer, hvor sidetal er forkerte eller manglende

1) Kør teksten gennem program, der omdanner specielle bogstaver til a-z ækvivalenter
2) Erstat alle:
?
(R) og "trademark"-tegn
alpha, alfa, beta, gamma
[] og alt indhold imellem
3) Omdan teksten til store bogstaver alene

"Hånd"skrevne litteraturlister anvender ofte flere forskellige typer anførselstegn omkring titler:

“|”|"|'|´|`

- men anvendes også ofte inde i titler, hvor de naturligvis ikke skal erstattes af TAB eller andre skilletegn.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License