Regex Forfatternavne i alm.

Match af efternavn og initialer alene:

^([\w\'\-\ ]+), ([\w\.\-]+)\.,

Finder simple og sammensatte navne med og uden bindestreg i efternavn (og her med og uden blanktegn) og i initialer.

Fjern manuelt Jr., fra efternavnet

Høvl initialer af fra højre med:

([\w\'\-\ ?]+), (\w)\.(\w) — erstat med: \1, \2

([\w\'\-\ ?]+), (\w)\.-(\w) — erstat med: \1, \2
- gentages mange gange

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License