Regex Institution

Problem: at udskille institutionsnavn som sorterbar enhed:

label TAB Efternavn, Fornavn(e)/Initialer, Institutionsnavn, Postadresse, Land

Her kan navnefeltet udskilles med:

^(.*?) ([\w\ \-]*?), ([A-Z]{1,}),

erstat med:

\1 \2,\3

Forklaring:
1. "capturing group" er label feltet - adskilt med TAB fra resten af linien.
2. Efternavnet kan være flerleddet med mellemrum eller bindestreg, men adskilt fra fornavne/initialer med komma.
3. Fornavne kan være med et eller flere initialer eller fuldt stavet, men igen adskilt fra næste element af komma
Denne regex indføjer kun et ekstra TAB mellem navn og institution - forudsat, at der er en personlig forfatter

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License