Regex: ISSN og ISBN

Bruges hvis ISSN-leveres uden bindestreg eller hvis foranstillede nuller er fjernet ved import i EXCEL:

8-cifret ISSN - hvis bindestreg mangler:

(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)([\dxX]) \1\2\3\4-\5\6\7\8

7-cifret ISSN:

(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)([\dxX]) 0\1\2\3-\4\5\6\7

6-cifret ISSN:

(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)([\dxX]) 00\1\2-\3\4\5\6

5-cifret ISSN:

(\d)(\d)(\d)(\d)([\dxX]) 000\1-\2\3\4\5

Hvis en liste indeholder ISSN og ISBN, kan linierne med ISBN let lokaliseres med følgende regex:

(.*?)([\dxX-]{10,})(.*?)

Virker fordi: ([\dxX-]{10,}) finder alle tegnfølger bestående af 0-9, bindestreg og/eller x eller X med mindst 10 tegn, ethvert ISSN er på enten 8 (uden bindstreg) eller 9 tegn (normale form med bindestreg).

(.*?) ([\dxX-]{10,})$

Forskellige typer bindestreger

Vær opmærksom på, at der findes mange forskellige typer bindestreger og at nogle kan være erstattet af: en dash eller em dash:

(.*?)([\dxX\-\–\—]{10,15})(.*?) - eller: (.*?)([\dxX\x2D\x96\x97]{10,15})(.*?)

Betyder: \x2D finder alm. bindestreg (hyphen, minus), \x96 finder en-dash, \x97 finder em-dash.

Hvis du vil finde og erstatte alle typer bindestreger med een type:

Find: ([\x2D\x96\x97]) - erstat med: -

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License