Regex Matchnøgler

Ved match af tidsskriftartikler fra forskellige kilder, er den sikreste matchnøgle: Tidsskriftets ISSN + artiklens bind og første sidetal eller artikelnummer. Med regex kan f.eks gøre sådan:

Exporter:
postnr/UT + ISSN + VL + BP og postnr/UT + ISSN + VL + AR

(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)$ erstattes med \1\t\2_\3_\4

Hvis referencerne indeholder både første og sidste sidetal i samme felt, kan man fjerne sidste sidetal med:
[\ -](\d{1-})$

Vær opmærksom på, at der findes flere forskellige typer bindestreger, der ser ens ud på skærmen.


Poster uden ISSN, Vol eller BP kan findes og helt fjernes ved af søge:

\n(.*?)__(.*?)$

\n(.*?)\t_(.*?)$

(.*?)_\n

og erstatte med "ingenting"

eller med:

Find:

Endestillede "tomt" felt: sidetal/artikelnummer mangler: _\n erstat med _no\n
ISSN mangler: \t_ erstat med \tno_
Vol mangler: ([\dxX])__(\d) erstat med: \1_no_\2

Efter import i database, kan alle ukomplette matchnøgler søges på ordet "no" og derefter slettes.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License