Trykkeår

Hvis trykkeår står inde i tekststreng, kan det udtrækkes med en af følgende regex'er:

(.*?)\t(.*?)(1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018)(.*?)$
(.*?)\t(.*?)(1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994)(.*?)$

I alle tilfælde: erstat med:

\1\t\3\t\2\3\4

Hvis året står alene til slut - med eller uden punktum: brug denne variant uden sidste capturing group

(.*?)\t(.*?)(1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018)\.?$
(.*?)\t(.*?)(1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994)\.?$

- og erstat med:

\1\t\3\t\2\3

Metoden finder også sidetal i intervallet 1975-2018 og selvfølgelig også årstal i titler o.lign., men evt. fejl viser sig i slut-datafilen som ekstra TAB-adskilte 4-cifrede talblokke i starten af hver fejlramt linie.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License