Regex - Løsninger

Find første linie (i en sorteret liste), der ikke starter med X

\n[^X]

Fjern alle linier, der ikke starter med X:

\n[^X].*?$ - erstat med \n

Find alle linier der ikke starter med samme begyndelsesbogstav som foregående linie - "knækkede linier"

^([A-Z])(.*?)$\n([^\1]) - erstat med ## \1\2 \3 ( ikke helt god)

Isoler trykkeår fra samlet reference

Referencen har formen: TI: abc , AU: def gh , SO: ijklm, 117: 234-239, 2011.

TI: (.*?)(199|200|201)(\d)(.*?)$

erstat med:

PY: \2\3\tTI: \1\2\3\4

Hvis både trykkeår og sidetal falder indenfor intervallet 1990-2019 vil den første forekomst af det fire-cifrede tal blive trukket ud.

Split adresselementer og navne der er fuldstændig sammenhængende (SCOPUS)

([a-zæøå])([a-zæøå])([a-zæøå])([A-Z]) - erstat med: \1\2\3\n#\4 og brug teknikken bag Add header to line

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License