Regex Tal

At finde et tal med et vilkårligt antal cifre, f.eks. nummer i start at linie:

^(\d{1,})\t - finder alle tal i begyndelsen af hver linie adskilt fra tekst af tabulatortegn
- eller:
^([0-9+])\t


Nummererede lister:

1. abc
2. def
3. ghj

^(\d{1,3})\. — erstat med: \1\t

Finder nummer ved liniestart med mellem 1 og 3 cifre + efterfølgende punktum


At finde et årstal (eller 4 andre samlede cifre), f.eks.:

(\d{4})

eller: at ændre en årstalsliste til interval: til/fra:

([\d]{4}); (.*?); ([\d]{4}) - erstat med: \1 - \3
og til slut:
([\d]{4}); ([\d]{4}) - erstat med: \1 - \2 (eller bare find erstat semikolon med bindestreg, hvis semikolon ikke findes andre steder i teksten.

At konvertere en dato-måned-år til år-måned-dato, nyttig fordi datoer så bliver meningsfyldt sorterbare:

(\d{2})-(\d{2})-(\d{4}) erstat med: \3-\2-\1


At rette encifrede måneds- og dagsnumre op til to cifrede med venstrestillet nul:

2012.1.3; rettes til 2012.01.03 med følgende regex:

(\d{4})\.(\d)\.(\d); erstat med: \1.0\2.0\3;

2012.1.25; rettes til 2012.01.25 med:

(\d{4})\.(\d)\.(\d{2}); erstat med: \1.0\2.\3;

2012.10.5 rettes til 2012.10.05 med:

(\d{4})\.(\d{2})\.(\d); erstat med: \1.\2.0\3;


At fjerne hæftenummer i bibliografiske data:

Hvis hæftenummer står i skarp parentes:

\[\d{1,}\]: erstat med :

Fjern også evt. "tomme" parenteser: [ ]

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License