ResearcherID

Hent poster fra ResearcherID

(\d*?)\. Title:

erstat med: \1\tTitle:
Title: |\nAuthor\(s\): |\nSource: |\nTimes Cited: |\nDOI: |\n added
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License