ResearchGate

En af mange webservices, hvor forskere selv vedligeholder mere eller mindre komplette publikationsfortegnelser, undertiden også med links til selve dokumenterne.
https://www.researchgate.net

Høst af poster

Man kan ikke umiddelbart automatisere høstning af poster, men en serie af websider med alle poster kan hentes hjem 20 poster ad gangen, vis kildekode (CTRL-U), kopier og indsæt (CTRL-C + CTRL-V) i et samlet UTF-8-formatteret tekstdokument.
Relevante datafelter kan udtrækkes i to omgange med Perl-programmerne:
RG_split.pl - udtrækker post-ID … - filen konverteres til TAB-format vha. Bibliometry Toolbox > X15_split

Helt universitet: https://www.researchgate.net/institution/Aalborg_University/members | https://www.researchgate.net/institution/Aalborg_University/departments

Dataelementer

Den enkelte forsker har eget (unikt?) ID, som kan findes i forfatterlisten i kildeteksten til et svarsæt. NB. Hvis søgningen vedrører en bestemt forfatter, vil denne kun optræde med navn alene: "· navn ·" - svarende til, at man ikke kan lave en komplet søgning på vedkommende ved at klikke på det allerede søgte navn.

Dokumenttyper: Article|Chapter|Conference Paper|Dataset

RG Score

https://www.researchgate.net/publicprofile.RGScoreFAQ.html

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License