Scholarometer

Godt alternativ til Publish or Perish - og al den gode baggrundsviden herfra gælder stadig. Eet væsentligt problem: data indeholder ikke aktivt link tilbage til GS-post

http://scholarometer.indiana.edu/download.html
Installer plugin til Firefox eller Google Chrome

  • Firefox: View > Sidebar > Scholarometer (CTRL-SHIFT-S)
  • Google Chrome: ikon til højre for kommandolinien scholarometer_toolbar.jpg

Kræver definition af fagområde gennem Web of Science "subject field"
Science | Social Science | Arts & Humanities

Download referencer i flere forskellige formater - alle med samme informationsmæssige værdi:
csv (kommasepareret), ris (Reference Manager), enw (EndNote) o.m.a. - se evt oversigt over eksportformatdefinitioner.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License