SCOPUS

Scopus: Find Author-ID | Citationshistorik

Indlæs datasæt i FileMaker database

Indlæs datasættet i en database, og lav en "pæn" bibliografisk post af datafelterne EID | Source Title | Volume | Issue | Beginning Page | Ending Page | Article number > brug BIB.pl til at samle datafelterne i en samlet streng: EID <tab> BIB-post, denne flettes sammen med rådata-sættet vha. EID-fælles nøglen.

Formatproblemer

I nogle adressestrenge mangler der komma + mellemrum mellem to ord, problemet kan løses med følgende regex-find-erstat:
([a-zæøå])([A-ZÆØÅ]) - erstat med: \1, \2 (husk at markere "case sensitive" i EditPad)

Søg på SCOPUS-eid:

Enkelte referencer kan søges med en URL af denne type:

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-9544253916&origin=resultslist

Artiklerne med kendte eid-numre kan søges gennem Advanced search med en profil af typen:

EID(2-s2.0-77950110742) OR EID(2-s2.0-71649089359)

Brug Bibliometry Toolbox til at generere syntaktisk korrekte EID-søgeprofiler med op til 500 EID ad gangen

Artikler som citerer ældre artikler med kendte eid-numre:

REFEID(2-s2.0-77950110742 OR 2-s2.0-71649089359)

- begge type syntaks virker.

Artikler, som deler referencer med en given artikel: related articles findes ud fra den enkelte fulde post i SCOPUS > Related documents > View all related documents.

Søg på Forfatter-ID:

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55667067100

AF-ID(Harvard Medical School 3000604) or AF-ID(3000604) returns documents written by authors affiliated with Harvard Medical School and variants of that name stored in Scopus.

Alle forskere ved en eller flere institutioner kan søges gennem Affiliation Search. Søg på land, så får du en liste over mest publicerende institutioner - uden dubletter forårsaget af forskellige navne - vælg en eller flere, resultatet er en liste over enkeltforskere sorteret efter antal publikationer (eller alfabetisk).

Et enkelt forfatterskab kan være dækket af flere forskellige Author-IDs. Se hvordan man isolerer mange Author-ID's her

SCOPUS-poster i EXCEL

SCOPUS poster eksporteres med tegnsæt UTF-8, EXCEL importerer som default poster med Windows Vesteuropæisk tegnsæt, det skal ændres til UTF-8 før import.

EXCEL fjerner automatisk venstrestillede 0'ller, som sidste skridt i import skal datafelterne ISSN (og måske også ISBN) importeres som tekst for al disse nuller bevares.

ISBN-numre kan optræde flere ad gangen, adskilt af semikolon der ved import i EXCEL opfattes som feltskilletegn. De skal derfor samles med kun mellemrum mellem:

,([\dxX]{10,13}); ([\dxX]{10,13}), erstattes med ,\1 \2

Søgestrenge med feltkoder for fagområder:

subjarea(neur) and pubyear is 2007 and doctype(ar)

Mulige fag-feltkoder:

Subject Area Scopus Abbreviation
Agricultural and Biological Sciences AGRI
Arts and Humanities ARTS
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology BIOC
Business, Management and Accounting BUSI
Chemical Engineering CENG
Chemistry CHEM
Computer Science COMP
Decision Sciences DECI
Dentistry DENT
Earth and Planetary Sciences EART
Economics, Econometrics and Finance ECON
Energy ENER
Engineering ENGI
Environmental Science ENVI
Health Professions HEAL
Immunology and Microbiology IMMU
Materials Science MATE
Mathematics MATH
Medicine MEDI
Multidisciplinary MULT
Neuroscience NEUR
Nursing NURS
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics PHAR
Physics and Astronomy PHYS
Psychology PSYC
Social Sciences SOCI
Veterinary VETE

Direkte links til SCOPUS post

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84857468305&partnerID=8YFLogxK
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84898028389&partnerID=MN8TOARS

Hvis man udelader 2-s2.0- i EID-nummeret er syntaksen:
http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84857468305&partnerID=8YFLogxK
http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84857468305&partnerID=8YFLogxK
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=inward&eid=2-s2.0-41049112855

http://www-scopus-com.zorac.aub.aau.dk/authid/detail.url?authorId=55667067100

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License