Scopus: Citation History

I SCOPUS giver linket "Citation history" en oversigt over hver enkelt publikations årlige citationstal siden udgivelsen.
Ved download er den kommaseparerede fil udfyldt med 0, også for årene forud for udgivelsen. De mange 0'ller gør det vanskeligt at læse datasættet i f.eks. et EXCEL-ark., men de kan fjernes med følgende metode:

  1. Eksporter denne del af CTOExport-filen: Trykkeår - enkeltår fra og med 1998 til og med 2014 - SCOPUS kan ikke eksportere mere end 16 års citationshistorie ad gangen.
  2. Kør filen gennem PERL-programmet Zero_remove.pl - det erstatter alle 0 for år før udgvelsesåret med to blanktegn.
  3. Erstat alle TAB med | - og indsæt denne header i tabellen: Year|pre_98|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|EID
  4. Lav en ny database og indflet den kompakte citationshistorie i oprindelige SCOPUS BIB-base
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License