Scopus: Citation Overview

Med View citation overview kan man dokumentere et forfatterskabs citationshistorie for alle Scopus-indekserede publikationer.

  1. Hvis analysen omfatter alle år kan man bare bruge standard opsætning, hvor datasættet dækker de seneste få år i detaljer
  2. Hvis man ønsker at bestemme det samlede antal citationer ved udgangen af et tidligere år, f.eks. 2012 vælges årstalintervallet til Date from 2013 to 2017. Kumulerede antal citationer opnået til og med 2012 ligger nu i søjlen <2013.

I begge tilfælde skal eksportfilen redigeres inden den kan indlæses i database eller regneark:

," Author:Mr. Mox",,,,,,,,,,,,,,
,"Self Citations of selected author are excluded.",,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,"h-index = 27 (Of the 160 documents considered for the h-index, 27 have been cited at least 27 times.)",,,,,,,,,,,,,,
,Scopus is in progress of updating pre-1996 cited references going back to 1970. The h-index might increase over time.,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,<2013,2013,2014,2015,2016,2017,subtotal,>2017,total
Publication Year,Document Title,Authors,ISSN,Journal Title,Volume,Issue,1705,156,143,195,138,62,694,0,2399

Slet de øverste 6 linier og lav et ny hoved for tabellen ved at samle de to næste linier til:

Publication Year,Document Title,Authors,ISSN,Journal Title,Volume,Issue,<2013,2013,2014,2015,2016,2017,subtotal,>2017,total

Og for at database/regneark kan håndtere årstallene rigtigt, er det en fordel at gøre dem mere "tekst-agtige":

Publication Year,Document Title,Authors,ISSN,Journal Title,Volume,Issue,before2013,y2013,y2014,y2015,y2016,y2017,subtotal,after2017,total

Med og uden selvcitationer

SCOPUS_citoverview.png
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License